หมายเลข ID หัวข้อ : 00158843 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2016

วิธีสร้างการเชื่อมต่อ HDMI ระหว่างทีวีและอุปกรณ์อื่น.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ถ้าหากการเชื่อมต่อ HDMI ระหว่างทีวีของท่านและอุปกรณ์อื่นไม่ทำงาน.

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทั้งทีวีและอุปกรณ์อื่นนั้นเปิดไว้.
  2. ในระหว่างที่เปิดเครื่องอยู่, ให้ถอดปลั๊กกำลังไฟของทีวีและอุปกรณ์อื่นนั้นออกจากเต้ารับไฟฟ้า.
  3. ถอดสาย HDMI ออกจากทีวีและอุปกรณ์อื่น.
  4. รอประมาณ 60 วินาที.
  5. ในระหว่างที่สาย HDMI ถูกปลดออก, ให้เสียบสายกำลังไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้าใหม่.
  6. เปิดทีวีขึ้นมา.
  7. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้าไปใหม่.
  8. เปิดเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่กับ HDMI ขึ้นมาใหม่.

ทีวีในตอนนี้ควรจะตรวจพบสัญญาณ HDMI จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และใช้งานเป็นปกติได้. แต่ถ้ายังมีปัญหาอยู่, ให้ปลดสาย HDMI ออกจากทั้งสองเครื่อง และ จากนั้น ให้เชื่อมต่อเข้าไปใหม่แต่กลับทิศทางกัน. ในบางสถานการณ์ เคยมีการแจ้งว่า วิธีการนี้สามารถแก้ปัญหาการเชื่อมต่อได้.