หมายเลข ID หัวข้อ : 00059405 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีเปิดหรือปิดการทำงานของ SafeSearch filter สำหรับผลการค้นหาออนไลน์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟีเจอร์ Search ได้รับการอัพเกรดให้ใหม่ในระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 เพื่ออนุญาตให้ท่านทำการค้นหาคอนเทนท์ได้ทางออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

ตัว SafeSearch จะอนุญาตให้ท่านทำการตั้งว่าคอนเทนท์ใดบ้างที่ท่านต้องการจะให้แสดงออกมาเมื่อใช้ฟีเจอร์ Search ออนไลน์. ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการปิดหรือเปิด SafeSearch

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (default) ฟีเจอร์ Search ออนไลน์จะได้รับการเปิดเอาไว้ และ SafeSearch จะมีการตั้งไว้ ที่ Moderate

 1. ให้ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) ที่มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ และจากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings.
  Image

  หมายเหตุ: การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปยังหน้าจอ Settings ได้เช่นกัน

 2. ในหน้าจอของ Settings ในมุมขวาล่าง ให้คลิกที่ Change PC settings.
  Image
 3. ในหน้าจอของ PC Settings ให้คลิกที่ Search and apps.
 4. ในหน้าจอของ Search and apps ใน SafeSearch ให้คลิกเพื่อทำการเลือกการปรับตั้งของ filter ที่ต้องการ
  • Strict: จะทำการคัดกรองข้อความ รูปภาพ วิดีโอต่าง ๆ สำหรับผู้ใหญ่จากผลของ my web
  • Moderate (อันนี้เป็นค่าการปรับตั้งเริ่มต้นจากโรงงาน):  จะคัดกรองรูปภาพและวิดีโอต่าง ๆ สำหรับผู้ใหญ่จากผลการค้นหาของ my web
  • Off: จะไม่คัดกรองคอนเทนท์ที่เป็นของผู้ใหญ่จากผลการค้นหาของ my web.
   Image