หมายเลข ID หัวข้อ : 00059405 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีเปิดหรือปิดการทำงานของ SafeSearch filter สำหรับผลการค้นหาออนไลน์

  ฟีเจอร์ Search ได้รับการอัพเกรดให้ใหม่ในระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 เพื่ออนุญาตให้ท่านทำการค้นหาคอนเทนท์ได้ทางออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

  ตัว SafeSearch จะอนุญาตให้ท่านทำการตั้งว่าคอนเทนท์ใดบ้างที่ท่านต้องการจะให้แสดงออกมาเมื่อใช้ฟีเจอร์ Search ออนไลน์. ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการปิดหรือเปิด SafeSearch

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (default) ฟีเจอร์ Search ออนไลน์จะได้รับการเปิดเอาไว้ และ SafeSearch จะมีการตั้งไว้ ที่ Moderate

  1. ให้ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) ที่มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ และจากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings.
   Image

   หมายเหตุ: การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปยังหน้าจอ Settings ได้เช่นกัน

  2. ในหน้าจอของ Settings ในมุมขวาล่าง ให้คลิกที่ Change PC settings.
   Image
  3. ในหน้าจอของ PC Settings ให้คลิกที่ Search and apps.
  4. ในหน้าจอของ Search and apps ใน SafeSearch ให้คลิกเพื่อทำการเลือกการปรับตั้งของ filter ที่ต้องการ
   • Strict: จะทำการคัดกรองข้อความ รูปภาพ วิดีโอต่าง ๆ สำหรับผู้ใหญ่จากผลของ my web
   • Moderate (อันนี้เป็นค่าการปรับตั้งเริ่มต้นจากโรงงาน):  จะคัดกรองรูปภาพและวิดีโอต่าง ๆ สำหรับผู้ใหญ่จากผลการค้นหาของ my web
   • Off: จะไม่คัดกรองคอนเทนท์ที่เป็นของผู้ใหญ่จากผลการค้นหาของ my web.
    Image