หมายเลข ID หัวข้อ : S500054398 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/11/2012

ฉันจะทำการปิดการทำงานของ Live tile ใน Windows 8 ได้อย่างไร ?

ฉันจะทำการปิดการทำงานของ Live tile ใน Windows 8 ได้อย่างไร ?

    แอพต่าง ๆ บางอันในหน้าจอ Start Screen ใน Windows 8  จะเป็น Live tiles ที่แสดงรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาในแบบเรียลไทม์ เช่น ตัว Mail tile จะแสดงข้อความใหม่, Calendar จะแสดงกิจกรรม (event) หรือการนัดหมายที่จะมาถึง และ weather tile จะแสดงสถานการณ์ของสภาพอากาศปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะทำการปิดฟีเจอร์ Live tiles นี้ได้ และจะได้รับการเปลี่ยนให้เป็น static tile ที่คงที่  ซึ่งมีวิธีการดังขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:

    1. จากหน้าจอ Start screen  คลิกขวาที่ tile ของแอพ metro-style ที่ท่านต้องการจะทำการปิด Live tile  แถบของแอพ (app bar) จะแสดงขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าจอ 
    2. จากแถบของแอพนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม Turn live tile off 
    3. Live tile นั้นจะได้รับการเปลี่ยนให้เป็น static tile ที่ไม่มีการอัพเดตรายละเอียดต่าง ๆ ใน tile นั้นอีกต่อไป ตัวอย่างด้านล่างนี้จะแสดงแอพของ Email และ Finance ที่กำลังถูกตั้งให้เป็น static tiles.