หมายเลข ID หัวข้อ : 00135473 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/11/2015พิมพ์

วิธีการเปิดหรือปิดการทำงานของ Network Adapter.

  ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการเปิดหรือปิดการทำงานของการ์ดเครือข่ายแบบใช้สายหรือแบบไร้สาย:

  1. คลิกที่ปุ่ม Start และ จากนั้น คลิกที่ Control Panel.
  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, ในส่วนของ Pick a category, คลิกที่ Network and Internet Connections.
  3. ในหน้าต่างของ Network and Internet Connections, ใน หรือ เลือกที่ไอคอน Control Panel, คลิกที่ Network Connections.
  4. ในหน้าต่างของ Network Connections, ให้คลิกเพื่อเลือก Network Adapter ที่ต้องการและจากนั้นให้ดำเนินการหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
   • ถ้าหากท่านต้องการจะเปิดการทำงานของ Network Adapter, ในซีกซ้ายมือใน Network tasks, ให้คลิกที่ Enable this network device.
   • ถ้าหากท่านต้องการปิดการทำงาน Network Adapter นั้น, ในซีกซ้ายมือใน Network tasks, คลิกที่ Disable this network device.