หมายเลข ID หัวข้อ : 00063013 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีทำการค้นหา (search) ใน Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถดำเนินการค้นหา (search) ในระบบปฏิบัติการ Windows 8 ได้โดยการใช้ ฟีเจอร์ Search.
Image

โดยการใช้ ฟีเจอร์ Search ท่านสามารถที่จะทำการค้นหาสำหรับ หน้าจอ Desktop และ Start แอพต่าง ๆ, การปรับตั้งต่าง ๆ (Settings) หรือ ไฟล์ต่าง ๆ.
Image

หมายเหตุ:  ฟีเจอร์ Search สามารถจะใช้ในการค้นหาภายในแต่ละแอพได้. เช่น ถ้าท่านเรียกใช้ Search จากภายในแอพ Music ก็จะทำการค้นหาเพลงต่าง ๆ ของท่านให้เป็นค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ.

เพื่อทำการค้นหาสำหรับ Apps, เพียงทำการพิมพ์ข้อความเข้าไป. หน้าจอของตัว Search - Apps จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติและระบบปฎิบัติการจะแสดงรายการผลลัพธ์ และข้อเสนอแนะตามข้อความที่ท่านได้พิมพ์เข้าไป.
Image

หมายเหตุ:  การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + Q จะนำท่านไปสู่หน้าจอ Search - Apps ได้เช่นกัน.

เพื่อทำการค้นหาสำหรับ Setting:

 1. ให้ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้นให้คลิกที่ Search.
  Image

  หมายเหตุ:  การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + C จะทำการเปิด charms.นี้ขึ้นมาได้เช่นกัน

 2. ในหน้าจอ Search, คลิกที่กลุ่มของ Settings, และจากนั้นให้ใส่ชื่อหรือชนิดของการปรับตั้งที่ท่านต้องการจะค้นหาเข้าไป.
  Image
 3. ระบบปฏิบัติการจะแสดงรายการของผลลัพธ์และให้คำแนะนำตามข้อความที่ท่านพิมพ์เข้าไป.

  หมายเหตุ:  การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + W จะนำท่านไปสู่หน้าจอ Search - Setting ได้เช่นกัน.

เพื่อทำการค้นหาสำหรับ Files:

 1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องทำการกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ไอคอนของ Search.
  Image

  หมายเหตุ:  การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + C จะทำการเปิด charmsขึ้นมาให้ได้เช่นเดียวกัน.

 2. ในหน้าจอ Search, ให้คลิกที่กลุ่มของ Files, และจากนั้นให้ป้อนชื่อของไฟล์ที่ท่านต้องการจะค้นหาเข้าไป
  Image
 3. ระบบปฏิบัติการจะแสดงรายการของผลลัพธ์ และให้ข้อเสนอแนะตามข้อความที่ท่านได้พิมพ์เข้าไป

  หมายเหตุ:  การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + F จะนำท่านไปยังหน้าจอ Search - Files ได้เช่นกัน.