หมายเลข ID หัวข้อ : 00059008 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเปิดหรือปิดการทำงานของฟีเจอร์ Bluetooth ในเครื่องคอมพิวเตอร์

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานของฟีเจอร์ Bluetooth ในเครื่องคอมพิวเตอร์

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ และจากนั้นให้คลิกเพื่อเลือกที่ Settings
   Image

   หมายเหตุ: การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปที่หน้าจอ Settings ได้เช่นกัน

  2. ในหน้าจอของ Settings ในมุมขวาล่าง ให้คลิกที่ Change PC settings
   Image
  3. ในหน้าจอของ PC Settings ให้คลิกที่ PC and devices
  4. ในหน้าจอของ PC and devices ให้คลิกที่ Bluetooth
   Image
  5. ในหน้าจอของ Manage Bluetooth devices ให้คลิกที่ปุ่มเพื่อทำการ On หรือ Off ฟีเจอร์ Bluetooth
   Image