หมายเลข ID หัวข้อ : 00063150 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

วิธีการปิดการทำงานของการปรับตั้งการจัดการกับกำลังงาน สำหรับ wireless adapter ใน Windows 8 และ 8.1.

  การปิดการปรับตั้งของการจัดการของกำลังงาน (power management) สำหรับอะแดปเตอร์ Wi-Fi® หรือ WLAN อาจจะแก้ปัญหาการเชื่อมต่อแบบไร้สาย, รวมถึงปัญหาการขาดหายหรือการเชื่อมต่อที่ล้มเหลวได้ด้วยเช่นกัน.

  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X, และจากนั้น ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager.
  2. ในหน้าต่างของ Device Manager, ให้ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก.
  3. ใน Network adapters, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ wireless LAN adapter ที่เหมาะสม.
  4. ในแถบเมนู, ให้คลิกที่ Action และจากนั้นให้คลิกที่ Properties.
  5. ในหน้าต่าง Properties, ให้คลิกที่ แทปของ Power Management.
  6. ในแทปของ Power Management, ให้คลิกเพื่อทำการยกเลิกการเลือกในกรอบที่อยู่กับ Allow the computer to turn off this device to save power.

   หมายเหตุ: ในบาง WLAN adapters จะมีการปรับตั้งการประหยัดกำลังงานอันอื่นเพิ่มเติมจากของแทป Power Management. ให้คลิกที่แทป Advanced และลองพยายามหาการปรับตั้งของ power saving. ถ้าหากมีอยู่ ให้ปิดการทำงานนั้นไปก่อน.

  7. คลิกที่ปุ่ม OK.