หมายเลข ID หัวข้อ : 00139909 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/01/2016

กล้องถ่ายภาพวิดีโอดูเหมือนกับจะไม่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB

  อันดับแรก, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบสำหรับกล้องของท่านและติดตั้งซอฟต์แวร์และไดร์ฟเวอร์ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง.
  ถ้าต้องการเชื่อมต่อกล้องของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB, ให้ลองทำตามดังต่อไปนี้:

  • ตั้งค่า USB Connect ของกล้องท่าน ไปเป็น AUTO หรือ Mass Storage - ท่านสามารถทำได้ในเมนู setup - และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ใส่การ์ดจัดเก็บข้อมูลเข้าไปและได้รับการรองรับโดยกล้อง
  • เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB โดยตรง- อย่าใช้ตัวสำเนาพอร์ต(port replicator)หรือ USB hub
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พอร์ต USB ทั้งที่ตัวกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เป็นฝุ่นหรือสกปรก
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สาย USB มีการเสียบเข้าไปอย่างแน่นเข้ากับกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์.
  • เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา และรอจนกระทั่ง การบูตเครื่องทำได้เสร็จสมบูรณ์
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและระบบปฎิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ควรต้องตรวจพบการเชื่อมต่อของ USB จากตัวกล้องและติดตั้งไดร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมให้.

  ท่านจะเห็นข้อความยืนยันในแถบงานเมื่อกล้องพร้อมที่จะใช้งานได้. ถ้าหากไม่มีหน้าต่าง AutoPlay ขึ้นมา, ให้ตรวจสอบว่า กล้องมีแสดงอยู่ในรายการ removable disk ใน Windows Explorer หรือไม่.

  ถ้าหากกล้องไม่ได้รับการตรวจพบ ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

  • ถอดสาย USB ออกจากทั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์และตัวกล้อง และเชื่อมต่อเข้าไปใหม่ให้แน่น
  • ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ใช่กล้อง แป้นพิมพ์และเมาส์ ออกจาก ขั้วต่อ USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB อันอื่น
  • เชื่อมต่อกล้องเข้าไปโดยใช้สาย USB อันอื่น
  ถ้าหากกล้องยังคงไม่ได้รับการตรวจพบ ท่านต้องทำการตรวจสอบว่า ไดร์ฟเวอร์สำหรับพอร์ต USB ของเครื่องพีซีนั้นมีการติดตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่ หรือมีการอัพเดตให้ติดตั้งเข้าไปใหม่หรือไม่.

  ท่านสามารถจะใช้ฟังก์ชั่น Windows Update ทำการอัพเดตไดร์ฟเวอร์ หรือตรวจสอบ USB controller ใน device manager ของเครื่องคอมพิวเตอร์. ถ้าหาก device manager มีเครื่องหมายตกใจที่ USB controller, แสดงว่า USB controller มีการติดตั้งไว้ไม่ถูกต้อง.

  ถ้าหากวิธีการด้านบนนี้ใช้ไม่ได้, ให้ลองทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น. ถ้าหากท่านยังมีปัญหาอยู่เช่นเดิมกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นด้วย, แสดงว่ากล้องของท่านมีความบกพร่อง. ให้ติดต่อกับศูนย์บริการ.