หมายเลข ID หัวข้อ : 00267402 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/08/2021

วิธีการเซ็ตอัป Handycam ให้ควบคุมกล้องตัวอื่น

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  การใช้คุณสมบัติ ควบคุมกล้องหลายตัว (Multi-Camera Control) ท่านสามารถเซ็ตอัปกล้อง Handycam ของท่านเป็น คอนโทรลเลอร์สำหรับ Handycam, Action Cam, หรือกล้อง Cyber-Shot ตัวอื่น

  หมายเหตุ:

  • ในขั้นตอนด้านล่าง กล้องสำหรับใช้ทำการควบคุมเรียกว่า กล้องควยคุม (Master) และกล้องที่เชื่อมต่อกับกล้อง ควบคุม (Master) เรียกว่ากล้อง ลูกข่าย (Client)
  • ท่านจะต้องทำการเซ็ตอัปทั้งกล้อง ควบคุม (Master) และกล้อง ลูกข่าย (Client) เพื่อใช้คุณสมบัติควบคุมกล้องหลายตัว (Multi Camera Control) ตรวจเช็คกับคู่มือของท่าน สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ


  การเชื่อมต่อแบบเดี่ยว

  ทำตามขั้นตอนเพื่อเซ็ตอัป Handycam ของท่านให้เป็นกล้อง ควบคุม (Master) และถ่ายด้วยกล้อง ลูกข่าย (Client) ไปพร้อมกัน

  1. เซ็ตอัปกล้อง ควบคุม (Master) เป็น การเชื่อมต่อแบบเดี่ยว (Single Connection):

   1. ในกล้อง ควบคุม (Master) กดที่ปุ่ม เมนู (MENU)
   2. เลือกที่ ไร้สาย (Wireless)
   3. เลือกที่ Multi Camera Ctrl Set
   4. เลือกที่ การเชื่อมต่อแบบเดี่ยว (Single Connection)
  2. เปิดการทำงานของ Wi-Fi ในกล้อง ควบคุม (Master) :

   1. ในกล้อง ควบคุม (Master) กดที่ปุ่ม เมนู (MENU)
   2. เลือกที่ ไร้สาย (Wireless)
   3. เลือกที่ ควบคุมกล้องหลายตัว (Multi Camera Control)
  3. เชื่อมต่อกล้อง ลูกข่าย (Client) เข้ากับกล้อง ควบคุม (Master) :

   • ถ้าหากกล้อง ลูกข่าย (Client) เป็น Handycam:

    1. ในกล้อง ลูกข่าย (Client) กดที่ปุ่ม เมนู (MENU)
    2. เลือกที่ ไร้สาย (Wireless)
    3. เลือกที่ Ctrl with Smartphone
   • ถ้าหากกล้อง ลูกข่าย (Client) เป็น Action Cam หรือ กล้องแบบมีเลนส์ (Lens Type camera):

    1. เปิดกล้อง ลูกข่าย (Client) ขึ้นมา
    2. ปรับการตั้งค่าของ Wi-Fi ไปที่ การเชื่อมต่อแบบเดี่ยว (Single connection) ตรวจเช็คกับคู่มือของท่าน สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น
  4. ในกล้อง ควบคุม (Master) เลือกที่ชื่อWi-Fi (SSID) ของกล้อง ลูกข่าย (Client)

  5. ในกล้อง ลูกข่าย (Client) อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi :

   หมายเหตุ: การใช้งานจะทำที่ด้านของ ลูกข่าย (Client) จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง ดูคู่มือเฉพาะรุ่นของกล้องสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ  

  6. เมื่อทำการเชื่อมต่อได้แล้ว ไอคอนจะแสดงขึ้นมาบน จอภาพของกล้อง ควบคุม (Master)

  7. กดที่ปุ่ม เริ่ม/หยุด (START/STOP) ของกล้อง ควบคุม (Master) เพื่อเริ่มทำการบันทึกด้วยกล้องทั้งสอง


  การเชื่อมต่อแบบหลายอัน

  ทำตามขั้นตอนเพื่อเซ็ตอัป Handycam ของท่านให้เป็นกล้อง ควบคุม (Master) และถ่ายด้วยกล้อง ลูกข่าย (Client) หลายตัวไปพร้อมกัน

  1. เซ็ตอัปกล้อง ควบคุม (Master) เป็น การเชื่อมต่อแบบหลายตัว (Multi Connection):

   1. ในกล้อง ควบคุม (Master) กดที่ปุ่ม เมนู (MENU) :
   2. เลือกที่ ไร้สาย (Wireless)
   3. เลือกที่ Multi Camera Ctrl Set
   4. เลือกที่ การเชื่อมต่อแบบหลายตัว (Multi Connection)
  2. เปิดการทำงานของ Wi-Fi ในกล้อง ควบคุม (Master) :

   1. ในกล้อง ควบคุม (Master) กดที่ปุ่ม เมนู (MENU)
   2. เลือกที่ ไร้สาย (Wireless)
   3. เลือกที่ ควบคุมกล้องหลายตัว (Multi Camera Control)
  3. ในกล้อง ควบคุม (Master) แตะที่ไอคอน (การตั้งค่า (Setting))

  4. เลือกที่ Connect Device Reg.

   หมายเหตุ: ข้อความ ใช้งานอุปกรณ์ที่ท่านต้องการเชื่อมต่อด้วยและเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับ อุปกรณ์นี้ (Operate the device you want to connect to and connect via Wi-Fi to the device) จะแสดงขึ้นมาในจอภาพ 

  5. เชื่อมต่อกล้อง ลูกข่าย (Client) เข้ากับกล้อง ควบคุม (Master) :

   หมายเหตุ: Action Cam/กล้องแบบใช้เลนส์ (Lens Type camera) จะมีให้สำหรับการเชื่อมต่อกล้อง ลูกข่าย (Client) หลายตัว 
   1. เปิดกล้อง ลูกข่าย (Client) ขึ้นมา
   2. ปรับการตั้งค่าของ Wi-Fi ไปที่ การเชื่อมต่อหลายตัว (Multi connection) ตรวจเช็คกับคู่มือของท่าน สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น
  6. ในกล้องควบคุม (Master) เลือกที่ชื่อ Wi-Fi (SSID) ของกล้อง ลูกข่าย (Client)

  7. ในกล้อง ลูกข่าย (Client) อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi :

   หมายเหตุ: การใช้งานจะทำที่ด้านของ ลูกข่าย (Client) จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง ดูคู่มือเฉพาะรุ่นของกล้องสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ  

  8. เมื่อ การลงทะเบียนเสร็จสิ้น (Registration complete) แสดงบนจอภาพของกล้อง ควบคุม (Master) แตะที่ ตกลง (OK)

  9. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 3-8 เพื่อเชื่อมต่อกล้องเพิ่มเติม

  10. กดที่ปุ่ม เริ่ม/หยุด (START/STOP) ของกล้อง ควบคุม (Master) เพื่อเริ่มทำการบันทึกด้วยกล้องทั้งหมด