หมายเลข ID หัวข้อ : 00199447 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2018พิมพ์

การเชื่อมต่อ i.LINK (IEEE 1394) จากกล้องถ่ายภาพวิดีโอไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้:

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากล้องถ่ายภาพวิดีโอดิจิตัลนั้นมีการตั้งไว้ให้ส่งสัญญาณผ่านทางi.LINK (พอร์ต aka Apple FireWire) ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.

   หมายเหตุ: ไม่ได้มีกล้องถ่ายภาพวิดีโอครบทุกเครื่องที่จะต้องทำการตั้งค่าเอาท์พุทให้ออกไปที่การเชื่อมต่อทาง i.LINK. ให้ศึกษากับคู่ืมือการใช้งานของกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านสำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น.

  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าพอร์ต i.LINK ในเครื่องคอมพิวเตอร์และกล้องถ่ายภาพวิดีโอไม่เป็นฝุ่นหรือสกปรก.
  3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสาย i.LINK มีการเชื่อมต่อกับพอร์ต i.LINK ที่แน่นหนากับทั้งของกล้องถ่ายภาพวิดีโอและเครื่องคอมพิวเตอร์.

   ข้อสำคัญ: เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh รุ่นใหม่ ๆ จะมีแจ็คขั้วต่อ FireWire 800 ที่มี 9 ขาและมีสาย 600-to-400 FireWire ให้กับลูกค้าใช้งานได้. ในกรณีนี้, อาจจะจำเป็นต้องใช้สาย 800-to-400 FireWire หรืออะแดปเตอร์เพื่อทำการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์. ให้ตรวจเช็คกับ Apple Store ถ้าหากจำเป็น.

  4. ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นเปิดอยู่และใช้แหล่งจ่ายกำลังไฟจาก AC power adapter ที่จัดมาให้.

   หมายเหตุ: ฟังก์ชัน i.LINK ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอไม่สามารถใช้พร้อมกับ ตัว Handycam Station ที่จัดมาให้กับกล้องถ่ายภาพวิดีโอบางรุ่นได้. ในกรณีนี้, ให้ถอดตัว Handycam Station ออกและเชื่อมต่อ AC power adaptor และสาย i.LINK เข้ากับกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นโดยตรง.

  5. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการ์ดบันทึกภาพวิดีโอและซอฟต์แวร์ได้รับการกำหนดค่าไว้อย่างเหมาะสมเพื่อรับสัญญาณ i.LINK จากกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.

   หมายเหตุ:

   • ขึ้นอยู่กับการ์ดบันทึกภาพวิดีโอและซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้อยู่, ท่านอาจจะจำเป็นต้องกำหนดค่าการ์ดถ่ายภาพวิดีโอและซอฟต์แวร์นั้นเข้าไปเองเพื่อให้รับสัญญาณจากพอร์ต i.LINK. ถ้าหากมี, ให้ตรวจเช็คกับไฟล์ Help ของซอฟต์แวร์นั้นหรือติดต่อกับผู้ผลิตการ์ดบันทึกภาพวิดีโอหรือซอฟต์แวร์นั้นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
   • กล้องถ่ายภาพวิดีโอดิจิตัลของ Sony ไม่มีและไม่ต้องใช้ไดร์ฟเวอร์อุปกรณ์พิเศษสำหรับการเชื่อมต่อกับ i.LINK. ไดร์ฟเวอร์อุปกรณ์ที่จะทำให้เชื่อมต่อกับ i.LINK ได้จะต้องมากับซอฟต์แวร์บันทึกภาพวิดีโอ. ถ้าหากซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้ไม่มีไดร์ฟเวอร์ที่จำเป็นให้มา ท่านจำเป็นต้องติดต่อกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้น.
  6. ถ้าปัญหายังคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองปิดซอฟต์แวร์บันทึกภาพวิดีโอลงไปและเปิดขึ้นมาใหม่.
  7. ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ลองรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่เชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอและเปิดเพาเวอร์ไว้ด้วย.
  8. ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ลองใช้สาย i.LINK ที่แตกต่างออกไปหรือเชื่อมต่อกับพอร์ต i.LINK อันอื่นหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นดู.

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้. ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนทั้่งหมดแล้วและปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าอาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว.