หมายเลข ID หัวข้อ : 00058830 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2014

ลืมรูปแบบหรือรหัสผ่านที่จะต้องใช้ในการปลดล็อคเครื่อง Walkman.

  ตรวจเช็คสิ่งต่อไปนี้ตามชนิดของการล็อคหน้าจอตามที่ท่านได้ตั้งไว้.

  1. ล็อคโดยใช้รูปแบบ (pattern)

   เมื่อท่านทำการล็อคเครื่อง Walkman โดยใช้รูปแบบ (pattern), ท่านสามารถทำการรีเซ็ตรูปแบบนั้นได้โดยการตอบคำถามเพื่อความปลอดภัย หรือจากทางบัญชีผู้ใช้งาน Google ของท่าน.
   ถ้าท่านไม่สามารถตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยนั้นได้ หรือบัญชีผู้ใช้งาน Google ของท่านไม่ได้มีการลงทะเบียนให้กับเครื่องนี้ไว้, ตัวเลือกที่มีอยู่จะมีเพียงการดำเนินการตามกระบวนการฟื้นคืนสภาพให้กับระบบ Android ดังแสดงด้านล่าง.

  2. ล็อคโดยรหัสผ่าน (password)

   ถ้าหากท่านล็อคเครื่อง Walkman โดยรหัสผ่าน, ท่านไม่สามารถจะทำการรีเซ็ตรหัสผ่านได้. ตัวเลือกที่จะทำได้จะมีเพียงการดำเนินการตามกระบวนการฟื้นคืนสภาพให้กับระบบ Android ดังแสดงด้านล่าง.

  วิธีการดำเนินการฟื้นคืนให้กับระบบ Android.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายได้. ยูติลิตี้ฟื้นคืนสภาพให้กับระบบ Android (Android system recovery) นี้จะลบแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้หลังจากที่ซื้อมา การปรับตั้งต่าง ๆ และบัญชีผู้ใช้งานของ Google ในเครื่อง Walkman นั้น.

  การชัตดาวน์ตัวเครื่อง.

  1. กดค้างไว้ที่ปุ่ม Power.
  2. ตัวเลือก device จะแสดงขึ้นมาให้แตะที่ Power off,.
  3. แตะที่ OK. เพาเวอร์ของเครื่องจะปิดลงไป.

  การดำเนินการฟื้นคืนให้กับระบบ Android (Android system recovery).

  1. กดค้างไว้ที่ปุ่มฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้า, และในระหว่างที่กดปุ่มนั้นค้างไว้, ให้กดค้างที่ปุ่ม Power ไว้หลายวินาที.
  2. เมื่อโลโก้ของ WALKMAN ปรากฎขึ้นมา, ให้ปล่อยปุ่มทั้งสอง. จากนั้น Android system recovery utility จะปรากฎขึ้นมา.
  3. ใช้ปุ่ม Volume Down (-) ทำการไฮไลท์ที่ ตัวเลือก wipe data/factory reset.
  4. กดที่ปุ่ม Power อย่างรวดเร็ว.
  5. ใช้ปุ่ม Volume Down (-) ทำการไฮไลท์ที่ YES -- ตัวเลือก delete all user data.
  6. กดที่ปุ่ม Power อย่างรวดเร็ว. ข้อมูลจะถูกลบออกไป, การรีเซ็ตไปเป็นค่าจากโรงงานจะได้รับการดำเนินการให้.
  7. กดที่ปุ่ม Power อย่างรวดเร็วเมื่อมีการไฮไลท์ที่ reboot system now.