หมายเลข ID หัวข้อ : S500054714 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2012

วิธีการปลดล็อคเครื่อง Walkman ถ้าหากลืมแพทเทิร์นหรือรหัสผ่านไป

การปลดล็อคเครื่อง Walkman ถ้าหากลืมแพทเทิร์นหรือรหัสผ่านไป

  กรุณาทำการตรวจสอบดังต่อไปนี้

  1. การล็อกโดยใช้แพทเทิร์น

   เมื่อท่านล็อกเครื่องโดยใช้แพทเทิร์น  ถ้าหากมีการลงทะเบียนของบัญชีผู้ใช้งานของ Google ในเครื่องนี้ ท่านสามารถจะทำการรีเซ็ตแพทเทิร์นนั้นได้โดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้:

   • ให้ลองป้อนแพทเทิร์นนั้นเข้าไป 5 ครั้ง
   • มีไดอะล็อกแสดงขึ้นมา
   • แตะที่ OK
   • แตะที่ Forgot pattern? ในปุ่มของหน้าจอ.
   • ป้อนบัญชีผู้ใช้งานของ Google และรหัสผ่านของท่านเข้าไป
   • เลือกที่ Unlock selection (None, Slide, Pattern, Password) แล้วป้อนอีกครั้ง

   ถ้าบัญชีผู้ใช้งาน Google ของท่านไม่ได้มีการลงทะเบียนไว้ในเครื่อง ตัวเลือกที่จะทำได้จะมีเพียงการใช้วิการ Android system recovery utility เท่านั้น
  2. การล็อกโดยรหัสผ่าน

   ถ้าท่านทำการล็อกเครื่องนั้นโดยรหัสผ่าน  ท่านจะไม่สามารถทำการรีเซ็ตรหัสผ่านนั้นได้ ตัวเลือกที่จะทำได้จะมีเพียงการใช้วิธีการ Android system recovery utility เท่านั้น

   วิธีการทำ Android system recovery utility:

   ข้อสำคัญ: Android system recovery utility จะทำการลบแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้หลังการซื้อเครื่องมา การปรับตั้งต่าง ๆ และบัญชีผู้ใช้งาน Google ใน WALKMAN

   การชัตดาวน์ตัวเครื่อง
   1. ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม Power 
   2. ตัวเลือกของ Device แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ Power off.
   3. แตะที่ OK. เพาเวอร์ของเครื่องจะปิดลงไป
   การทำงานของ Android system recovery utility:

   1. ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม Volume Up (+) และในขณะที่กดปุ่มนั้นค้างไว้  ให้กดค้างปุ่ม Power ไว้เป็นเวลาหลาย ๆ วินาทีไปด้วย
   2. Android system recovery utility จะปรากฎขึ้นมา ปล่อยจากการกดของปุ่มทั้งสอง
   3. ให้ใช้ปุ่ม Volume Down (-) เพื่อทำการเลือก (highlight) ที่ตัวเลือก wipe data/factory reset 
   4. กดที่ปุ่ม Power อย่างรวดเร็ว
   5. ให้ใช้ปุ่ม Volume Down (-) เพื่อทำการเลือก (highlight) ที่ YES -- ตัวเลือก delete all user data 
   6. กดปุ่ม Power อย่างรวดเร็ว Wipe data และ factory reset จะได้ทำงาน
   7. กดปุ่ม Power อย่างรวดเร็ว เมื่อทำระบบมีการบูตขึ้นมา