หมายเลข ID หัวข้อ : 00241037 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/02/2020

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากฉันได้ล็อกตัวฉันเข้ากับ เครื่องเล่น Walkman® ของฉัน?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  การเปิดใช้ ฟีเจอร์ล็อกหน้าจอ จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยของเครื่องเล่นมากขึ้น แต่ถ้าหากท่านลืม รูปแบบ รหัส PIN หรือ รหัสผ่าน ท่านจะไม่สามารถปลดล็อกหน้าจอได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงแนะนำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านจดหรือเก็บ รูปแบบ รหัส PIN หรือ รหัสผ่านเพื่อทำการปลดล็อกเครื่องเล่นไว้ในสถานที่มีความปลอดภัยไว้ต่างหาก สำหรับไว้ใช้ในกรณีที่ท่านเกิดลืมขึ้นมา

  ถ้าหากท่านลืม รูปแบบ รหัส PIN หรือ รหัสผ่าน และไม่สามารถปลดล็อกหน้าจอได้ด้วยตัวท่าน
  กรุณาติดต่อกับ ศูนย์บริการ ที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด เพื่อขอรับการปลดล็อกอุปกรณ์นั้นให้

  หมายเหตุ: เมื่อท่านมีชุด รหัส PIN หรือ รหัสผ่านสำหรับใช้ล็อกหน้าจอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการปลดล็อกหน้าจอ:

  1. ป้อน รหัส PIN หรือ รหัสผ่าน เข้าไป
  2. เลือกเครื่องหมายถูกที่ด้านล่างขวาของหน้าจอเพื่อทำการปลดล็อกหน้าจอ