หมายเลข ID หัวข้อ : S500053828 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/03/2012

วิธีปลดล็อคเครื่อง Walkman® ถ้าหากลืมรูปแบบ หรือรหัสผ่าน

การปลดล็อคเครื่อง Walkman® ถ้าหากลืมรูปแบบ หรือรหัสผ่าน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

ล็อคโดยรูปแบบ (pattern)
เมื่อท่านล็อคเครื่องนี้โดยรูปแบบ ถ้าบัญชีผู้ใช้งาน Google ของท่านได้มีการลงทะเบียน ไว้ในเครื่องนี้แล้ว ท่านสามารถจะทำการรีเซ็ตรูปแบบได้โดยกระบวนการต่าง ๆ ต่อไปนี้:

 • ลองทำการป้อนรูปแบบนั้นอีก 5 ครั้ง
 • Dialog จะแสดงขึ้นมา
 • แตะที่ OK
 • แตะที่ Forgot pattern ? ในด้านล่างของหน้าจอ
 • ป้อนบัญชีผู้ใช้งาน Google และรหัสผ่านของท่าน
 • ป้อนรูปแบบใหม่เข้าไป

หมายเหตุ: ถ้าบัญชีผู้ใช้งาน Google ของท่านไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในเครื่องนี้  ท่านไม่สามารถทำการรีเซ็ตรูปแบบนั้นได้ ในกรณีนี้ให้ติดต่อกับ Sony

ล็อคโดยรหัสผ่าน
ถ้าท่านล็อคเครื่องนี้โดยใช้รหัสผ่าน ท่านไม่สามารถทำการรีเซ็ตรหัสผ่านนั้นได้ ทางเลือกจะมีเพียงการใช้ยูติลิตี้ของกระบวนการฟื้นคืนระบบ Android

วิธีใช้ยูติลิตี้การฟื้นคืนระบบ Android
ข้อสำคัญ:
ยูติลิตี้การฟื้นคืนระบบ Android จะลบแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายหลังจากที่ซื้อมา การปรับตั้งต่าง ๆ และบัญชีผู้ใช้งาน Google ในเครื่อง WALKMAN

 1. ปิดไฟของเครื่อง
  - กดค้างไว้ที่ปุ่ม Power
  - Device options จะแสดงขึ้นมา แตะที่ Power off.
  - แตะที่ OK เพาเวอร์ของเครื่องจะปิดไป
 2. ทำการใช้ยูติลิตี้เพื่อฟื้นคืนระบบ Android
  - กดค้างไว้ที่ปุ่ม Volume Up (+)  และในขณะที่ยังกดปุ่มนั้นต่อไป ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม Power เป็นเวลาหลายวินาที
  - Android system recovery utility จะแสดงขึ้นมา ให้ปล่อยจากปุ่มทั้งสอง
  - ใช้ปุ่ม Volume Down (-) ทำการไฮไลท์ที่ตัวเลือก wipe data/factory reset 
  - กดที่ปุ่ม Power อย่างรวดเร็ว
  - ใช้ปุ่ม Volume Down (-) ทำการไฮไลท์ที่ ตัวเลือก YES -- delete all user data 
  - กดที่ปุ่ม Power อย่างรวดเร็ว การล้างข้อมูลและรีเซ็ตไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงานจะดำเนินการ
  - กดที่ปุ่ม Power อย่างรวดเร็วเมื่อ reboot system now มีการไฮไลท์ขึ้นมา