หมายเลข ID หัวข้อ : 00057974 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

เสียงการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ มีออกมาที่ USB DAC AMPLIFIER

  คุณสามารถทำการตั้งคอมพิวเตอร์ของคุณดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันเสียงไม่ให้มีออกมาทางเครื่อง.

  สำหรับ Windows

  • Windows10, Windows 8/8.1
  1. เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ และ คลิกขวาที่ปุ่ม Start menu.
  2. คลิกที่ Control Panel จากรายการที่แสดง.
  3. เลือกที่ Hardware and Sound.
  4. เลือกที่ Change system sounds.
  5. เมื่อมีหน้าต่างของ Sound แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่แทป Sounds และ จากนั้น ให้ตั้งค่าไปที่ No Sounds.
  • Windows7
  1. เลือกที่ Start.
  2. เลือกที่ Control Panel.
  3. เลือกที่ Hardware and Sound.
  4. เลือกที่ Change system sounds.
  5. เมื่อมีหน้าต่างของ Sound แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่แทป Sounds และ จากนั้น ให้ตั้งค่าไปที่ No Sounds.

  สำหรับ Mac (Mac OS X ถูกนำมาใช้เป็นตัวอย่าง)

  1. เลือกที่ Start.
  2. เลือกที่ Control Panel.
  3. เลือกที่ Hardware and Sound.
  4. เลือกที่ Change system sounds.
  5. เมื่อมีหน้าต่างของ Sound แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่แทป Sounds และ จากนั้น ให้ตั้งค่าไปที่ No Sounds.

  หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดการให้เสียงการใช้งานไม่ให้มีออกที่คอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน.