หมายเลข ID หัวข้อ : 00058897 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018พิมพ์

จะสามารถบันทึกเสียงที่ออกจาก USB DAC AMPLIFIER ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่?

    ไม่ได้. เสียงสามารถจะออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้กับ USB DAC AMPLIFIER ได้, แต่ไม่สามารถออกจาก USB DAC AMPLIFIER ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้.