หมายเลข ID หัวข้อ : 00058733 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018พิมพ์

เครื่อง USB DAC AMPLIFIER รองรับการเชื่อมต่อของ เครือข่ายหรือ Bluetooth หรือไม่?

    เครื่อง USB DAC AMPLIFIER ไม่รองรับการเชื่อมต่อของเครือข่ายหรือ Bluetooth.