หมายเลข ID หัวข้อ : 00058700 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/11/2015พิมพ์

เครื่องเล่น USB DAC AMPLIFIER รองรับการเล่นคอนเทนท์ของออดิโอที่เก็บไว้ในไดร์ฟแฟลช USB หรือ USB HDD ได้หรือไม่?

    พอร์ตของ USB ของเครื่องเล่น USB DAC AMPLIFIER ไม่รองรับการเล่นของคอนเทนท์ที่เก็บไว้ในไดร์ฟแฟลช USB หรือ USB HDD.