หมายเลข ID หัวข้อ : 00058708 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

เครื่องเล่น Hi-Res Audio สามารถที่จะแปลง (RIP)audio CD ได้หรือไม่?

    ไม่ได้ เครื่องเล่น Hi-Res Audio Player จะทำการเล่นซอฟต์แวร์ ที่อนุญาตให้ท่านทำการเล่นไฟล์ High-Resolution Audio ต่าง ๆ เท่านั้น ฟังก์ชั่นการแปลง CD ไม่มีให้ใช้งานได้