หมายเลข ID หัวข้อ : 00169465 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2022

ไม่สามารถทำการรองรับระบบลำโพง (Speaker System) หรือแอมพลิฟายเออร์หูฟัง (Headphone Amplifier) โดยเครื่องเล่นออดิโอความละเอียดสูง (Hi-Res Audio Player) ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  • ตรวจดูว่า PC (USB-B) แสดงที่หน้าต่างจอแสดงผลของระบบลำโพง (Speaker System) หรือแอมพลิฟายเออร์หูฟัง (Headphone Amplifier) หรือไม่
   หมายเหตุ: กดปุ่ม อินพุต (INPUT) ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก PC (USB-B)

   ตัวอย่าง: TA-ZH1ES
   ภาพของ TA-ZH1ES
   1. ปุ่มอินพุต (INPUT)
   2. หน้าต่างจอแสดงผล
  • ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เมื่อ Sony Amplifier Driver (สำหรับ SA-Z1) หรือ Sony Headphone Amplifier Driver (สำหรับ TA-ZH1ES) ไม่แสดงขึ้นมาเป็นชื่อของอุปกรณ์ในระหว่างการเซ็ตอัปแอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Player หรือเมื่อระบบลำโพง (Speaker System) หรือแอมพลิฟายเออร์หูฟัง (Headphone Amplifier) ไม่สามารถทำการรองรับได้จากเครื่องเล่นออดิโอความละเอียดสูง (Hi-Res Audio Player) ในขณะที่อุปกรณ์อื่น ๆ ได้รับการรองรับ:
   • ตรวจดูเวอร์ชันของเครื่องเล่นออดิโอความละเอียดสูง Hi-Res Audio Player
    จำเป็นต้องมีเวอร์ชันของ เครื่องเล่นออดิโอความละเอียดสูง (Hi-Res Audio Player) ต่อไปนี้เพื่อใช้คุณสมบัตินี้:
    • SA-Z1 เวอร์ชัน 1.2.7 (หรือที่ใหม่กว่า)
    • TA-ZH1ES: เวอร์ชัน 1.2.5 (หรือที่ใหม่กว่า)
   • ถ้าหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ Windows ตรวจดูว่ามีการติดตั้งไดรเวอร์อย่างถูกต้องดีแล้ว
    จะต้องใช้ไดรเวอร์ต่อไปนี้:
    • SA-Z1 Sony Amplifier Driver
    • TA-ZH1ES Sony Headphone Amplifier Driver
    หมายเหตุ: ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดได้จาก เว็บไซต์สนับสนุน Sony เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์สนับสนุน Sony ได้แล้ว ให้ค้นหา Sony Amplifier Driver หรือ Sony Headphone Amplifier Driver
  • เมื่อมีข้อความแสดงความผิดพลาด "ไม่พบอุปกรณ์ (Device not found)" แสดงขึ้นมา ให้ปิดซอฟต์แวร์เล่นเพลงทั้งหมดที่ไม่ใช่ เครื่องเล่นออดิโอความละเอียดสูง (Hi-Res Audio Player)
   หมายเหตุ:
    • ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่แม้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นจะปิดลงไปแล้ว แสดงว่าซอฟต์แวร์นั้นอาจจะยังไม่ได้ปิดลงไปอย่างสมบูรณ์ ให้ใช้ตัวจัดการงาน (Task Manager) ตรวจสอบให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์นั้นได้มีการปิดลงไปอย่างสมบูรณ์แล้ว
    • ถ้ามาตรการณ์ข้างต้นไม่ช่วยให้ดีขึ้น ให้ลองถอดสาย USB ออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่ และเริ่มการทำงานใหม่ให้กับคอมพิวเตอร์