หมายเลข ID หัวข้อ : 00169465 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/03/2020

TA-ZH1ES ไม่ได้รับการรองรับโดย Hi-Res Audio Player.

  ตรวจสอบต่อไปนี้.

  1. ตรวจสอบว่า มี PC (USB-B) แสดงอยู่ในหน้าต่างของ TA-ZH1ES หรือไม่.
   หมายเหตุ: กดที่ปุ่ม INPUT ซ้ำ ๆ เพื่อทำการเลือกไปที่ PC (USB-B). PC (USB-B) จะแสดงขึ้นมาในหน้าต่างแสดงผล.

   Image
   [A]: ปุ่ม INPUT
   [B]: หน้าต่างแสดงผล

  2. กรณีที่ไม่มี Sony Headphone Amplifier Driver แสดงขึ้นมาเป็นชื่อของอุปกรณ์ในระหว่างการเซ็ตอัพแอพพลิเคชั่น Hi-Res Audio Player หรือ TA-ZH1ES ไม่ได้รับการรองรับจาก Hi-Res Audio Player ในขณะที่อุปกรณ์อื่นได้รับการรองรับ.:

   • ตรวจสอบว่า Hi-Res Audio Player ของท่าน คือ Version 1.2.5 หรือ สูงกว่า.
    หมายเหตุ: ถ้าหากท่านได้ทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ก่อนวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวอร์ชั่นนั้นอาจจะเป็น 1.2.4 หรือ ต่ำกว่า.
    ให้ทำการดาวน์โหลดอันที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจากหน้าเว็บสนับสนุนในพื้นที่ของท่าน.

  3. ถ้าหากมีข้อความแสดงความผิดพลาด, Device not found, แสดงขึ้นมา.:

   • ให้หยุดการทำงานของซอฟต์แวร์เล่นเพลงอื่น ที่ไม่ใช่ Hi-Res Audio Player.
    หมายเหตุ:
    • ถ้าปัญหายังคงมีอยู่อีกต่อไปแม้จะหยุดการทำงานของซอฟต์แวร์อื่น ๆ แล้ว, มีความเป็นไปได้ที่ซอฟต์แวร์นั้นอาจจะยังไม่ได้ปิดลงอย่างสมบูรณ์. ให้ทำการหยุดการทำงานของซอฟต์แวร์นั้นด้วย Task Manager.
    • ถ้าหากวิธีการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ ให้ลองทำการถอดสาย USB ออกแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ และทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่.