หมายเลข ID หัวข้อ : 00196795 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ PS-HX500

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ด้านล่างนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ PS-HX500.

 

การเล่น

 • Q1: เครื่องนี้สามารถทำการเล่น แผ่น 78 rpm ได้หรือไม่ ?

  A1: ไม่ได้ เครื่องนี้รองรับเฉพาะแผ่น 33 rpm และ 45 rpm.

 •  

 • Q2: แทรคออดิโอสามารถจะเล่นโดยการเชื่อมต่อเครื่องนี้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทาง USB ได้หรือไม่ ?

  A2: ไม่ได้ พอร์ต USB ในเครื่องนี้ใช้สำหรับการบันทึกแทรคออดิโอ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder เท่านั้น.

 •  

 • Q3: ท่านทำการบันทึกแหล่งกำเนิดเสียง Hi-Res audio ด้วยเครื่องนี้ และเล่นเป็น Hi-Res audio ในเครื่อง Walkman ได้อย่างไร ?

  A3: ทำการโอนถ่ายแหล่งกำเนิดเสียงไปให้กับ เครื่อง Walkman ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. ใช้แอปพลิเคชันเฉพาะ Hi-Res Audio Recorder ทำการบันทึกแหล่งกำเนิดเสียงในฟอร์แมท DSD และเขียนไฟล์(แทรค) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์.

   หมายเหตุ: Hi-Res Audio Recorder เป็นแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับการบันทึก. ไม่มีฟังก์ชันสำหรับการแก้ไขไฟล์.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งาน ฯลฯ ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ของ Hi-Res Audio Recorder:
   http://helpguide.sony.net/ha/hrar/v1/en/

  2. การโอนถ่ายไฟล์ที่เขียนในขั้นตอนที่ 1 ไปให้กับเครื่อง Walkman โดยใช้ Media Go.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งาน ฯลฯ ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ ด้านล่างนี้:
   http://cagcdn.sonycreativesoftware.com/mediago/webhelp/3.0/enu/welcome.htm

 

แอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder

 • Q4: ไฟล์ฟอร์แมท (ไฟล์ audio output data) อะไร ที่ใช้งานได้กับการบันทึก ?

  A4: ต่อไปนี้เป็นฟอร์แมทของไฟล์ที่ใช้งานด้วยกันได้.

  ฟอร์แมทของไฟล์ที่ใช้งานด้วยกันได้ ความถี่แซมปลิ้ง/บิตเร็ต
  PCM(.wav)2ch 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz 16 bit / 24 bit
  DSD(.dsf)2ch 2.8 MHz / 5.6 MHz
 •  

 • Q5: ชื่อของไฟล์สามารถเปลี่ยนไปตามที่ต้องการได้หรือไม่ ?

  A5: ชื่อของไฟล์สามารถจะทำการเปลี่ยนได้เมื่อไฟล์ถูกส่งออกไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder. ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. ใส่ชื่อไฟล์เข้าไปใน track titles ของหน้าต่าง The Write to Files .
  2. คลิกที่ Options จากนั้นคลิกที่ Use Track Titles as File Names.
 •  

 • Q6: เมื่อทำการบันทึกแทรคออดิโอไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder, จะสามารถทำการบันทึกแทรคออดิโอในฟอร์แมทต่าง ๆ ได้พร้อมกันหรือไม่?

  A6: ไม่ได้. แทรคออดิโอไม่สามารถทำการบันทึกในไฟล์ฟอร์แมทต่าง ๆ ได้พร้อมกัน.

 •  

 • Q7: จะสามารถทำการแก้ไข แทรคออดิโอที่บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง แอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder ได้หรือไม่ ?

  A7: แอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกเท่านั้น และแทรคออดิโอที่บันทึกไว้จึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแอปพลิเคชันนี้. ถ้าต้องการจะแก้ไขแทรคออดิโอที่บันทึกไว้ ให้ใช้แอปพลิเคชันอื่นแทน. เราแนะนำให้ใช้ Medio Go สำหรับทำการแก้ไข.

 •  

 • Q8: เมื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลไปให้กับเครื่องพีซี โดยใช้ Hi-Res Audio Recorder, ข้อมูลรายละเอียดของแทรคและของอัลบัมจะถูกบันทึกเป็น metadata หรือไม่?

  A8: ชื่อของแทรคและข้อมูลรายละเอียดของศิลปิน ที่แก้ไขโดย Hi-Res Audio Recorder จะถูกบันทึกเป็น metadata. ข้อมูลนี้่จะถูกจัดเก็บไว้ในจุดที่แตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับฟอร์แมทนั้น ๆ.

  • ฟอร์แมท Wav ได้รับการเก็บบันทึกไว้ในบริเวณที่เป็นชิ้นรายการของข้อมูล WAV.
  • ฟอร์แมท DSF จะถูกเก็บบันทึกไว้เป็นข้อมูล ID3.

  ท่านสามารถแสดงข้อมูลนี้ได้โดยใช้อุปกรณ์สำหรับเล่นกลับ หรือแอปพลิเคชันสำหรับเล่นกลับที่ใช้งานกับข้อมูลเหล่านี้ได้.

 •  

 • Q9: เสียงที่ออกจากเครื่องพีซี ในขณะที่บันทึก เป็นเสียงคุณภาพระดับ Hi-Res Audio หรือไม่ ?

  A9: ไม่ใช่. เพื่อความมั่นใจในการบันทึก เครื่องพีซี จะทำการแปลงไฟล์ไปเป็นไฟล์ออดิโอในฟอร์แมทที่สามารถเล่นได้ และให้เสียงออกมาแยกต่างหากจากข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้.

 •  

 • Q10: จะสามารถทำการบันทึกไฟล์โดยใช้แอปพลิเคชันอื่นที่ไม่ใช่ Hi-Res Audio Recorder ได้หรือไม่ ?

  A10: Hi-Res Audio Recorder เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกอย่างเดียวที่รองรับได้.

 •  

 • Q11: แอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder ไม่สามารถติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ได้.
  มีข้อความแสดงความผิดพลาดเกี่ยวกับลายเซ็นต์ดิจิตอล (digital signature) แสดงขึ้นมา เมื่อเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวเครื่องไม่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.

  A11: แอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder อาจจะไม่ได้รับการติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ได้มี Windows ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุด. ให้เปิด Windows Update เพื่อทำการอัปเดตเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด จากนั้นจึงติดตั้งแอปพลิเคชันนี้เข้าไป.

 •  

 • Q12: ฉันไม่สามารถปรับแต่งระดับการบันทึกได้ใน Hi-Res Audio Recorder.

  A12:เวอร์ชันล่าสุดของ Hi-Res Audio Recorder จะอนุญาตให้ท่านทำการปรับแต่งระดับการบันทึกได้. ให้ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

  ถ้าหากท่านใช้เวอร์ชันเก่า, ข้อความในเวอร์ชันล่าสุดจะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านเริ่มใช้งาน Hi-Res Audio Recorder. ท่านสามารถจะดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดได้จากที่นี่.

  สำหรับรายคำสั่งในการดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ ให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ที่กำหนดตามพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัย.

  • สำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาค  AP :
   เข้าไปที่ http://www.sony-asia.com/support และค้นหาคำว่า Hi-Res Audio Recorder.

  อ้างอิงถึงคู่มือให้ความช่วยเหลือ ในวิธีการปรับแต่งระดับการบันทึก.

  การปรับแต่งระดับสัญญาณสำดหรับ แทรคออดิโอที่บันทึกไว้(Gain Adjustment): http://helpguide.sony.net/ha/hrar/v1/en/contents/TP0001220938.html

 •  

 • Q13: เครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน หรือ Hi-Res Audio Recorder ไม่พบ เครื่องเล่นแผ่นเสียงเมื่อเชื่อมต่อผ่านทาง USB

  A13: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้.
           เครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน หรือ Hi-Res Audio Recorder ไม่พบ เครื่องเล่นแผ่นเสียงเมื่อเชื่อมต่อผ่านทาง USB

 

การตรวจซ่อม และเปลี่ยนชิ้นส่วน

 • Q14: ฉันจะสามารถเปลี่ยนหัวเข็มเดิมด้วยอันใหม่ได้อย่างไร?

  A14: ให้ใช้หัวเข็มที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะสำหรับเครื่องนี้. หัวเข็มอื่นไม่มีการรองรับ. ถ้าต้องการหาหัวเข็มสำรอง, ให้ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของท่านหรือที่ เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า.

 •  

 • Q15: ฉันจะสามารถเปลี่ยนคาร์ทริดจ์ด้วยแบบที่ไม่เหมือนของที่ติดตั้งไว้เดิมได้หรือไม่?

  A15: เครื่องนี้ได้รับการปรับจูนตามคาร์ทริดจ์เดิมที่ติดตั้งไว้แล้ว. การเปลี่ยนด้วยคาร์ทริดจ์ชนิดอื่นจึงไม่สามารถรองรับได้.

 •  

 • Q16: อะไรคือข้อควรระวังเมื่อส่งเครื่องเข้ารับการตรวจซ่อม ฯลฯ ?

  A16: การส่งตัวเครื่องในสภาวะที่ประกอบกันอยู่ อาจจะเกิดความเสียหายหรือทำงานผิดปกติได้. ให้แยกชิ้นส่วนและบรรจุหีบห่ออย่างมั่นคงเมื่อท่านจะส่งเครื่องนี้.

  1. ใส่ฝาครอบป้องกันหัวเข็มเข้าไปที่หัวเข็มด้วย.

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่มีตัวฝาครอบป้องกันหัวเข็ม ให้ห่อหัวเข็มด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ชนกับวัตถุอื่นในระหว่างการขนส่ง.

  2. ถอดแผ่นยางและแผ่นจานออก (แป้นหมุน). ใส่สายพานขับไว้ที่ด้านหลังของแผ่นจาน.

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ "การประกอบเครื่องเล่นแผ่นเสียง" ในคู่มือที่จัดมาให้.

  3. ถอดน้ำหนักถ่วงออก จากนั้นวางแขนโทนอาร์มเข้าที่พักและล็อกด้วยที่ล็อกโทนอาร์ม. เพื่อป้องกันไม่ให้โทนอาร์มออกมาจากที่ล็อกโทนอาร์มได้, เราแนะนำให้ผูกโทนอาร์มและที่ล็อกโทนอาร์มด้วยเชือกนุ่ม ๆ.
  4. ห่อรายการต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ไปชนกับส่วนอื่นในระหว่างการขนส่ง.

   หมายเหตุ: เราแนะนำให้เก็บวัสดุหีบห่อที่มากับตัวเครื่องไว้ด้วย.