หมายเลข ID หัวข้อ : 00196795 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2021

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ PS-HX500

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้

  Playback

  • Q1: เครื่องนี้สามารถทำการเล่นแผ่นเสียง 78 rpm ได้หรือไม่ ?

   A1: ไม่ได้ เครื่องนี้รองรับเฉพาะแผ่นเสียง 33 rpm และ 45 rpm

    

  • Q2: แทรคออดิโอสามารถจะเล่นโดยการเชื่อมต่อเครื่องนี้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทาง USB ได้หรือไม่ ?

   A2: ไม่ได้ พอร์ต USB ในเครื่องนี้ใช้สำหรับการบันทึกแทรคออดิโอ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder เท่านั้น

    

  • Q3: ท่านทำการบันทึกแหล่งกำเนิดเสียง Hi-Res audio ด้วยเครื่องนี้ และเล่นเป็น Hi-Res audio ในเครื่อง Walkman ได้อย่างไร ?

   A3: ทำการโอนถ่ายแหล่งกำเนิดเสียงไปให้กับ เครื่อง Walkman ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

   1. ใช้แอปพลิเคชันเฉพาะ Hi-Res Audio Recorder ทำการบันทึกแหล่งกำเนิดเสียงในฟอร์แมท DSD และเขียนไฟล์(แทรค) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์.

    หมายเหตุ: Hi-Res Audio Recorder เป็นแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับการบันทึก ไม่มีฟังก์ชันสำหรับการแก้ไขไฟล์
    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ การใช้งาน ฯลฯ ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ของ Hi-Res Audio Recorder:
    http://helpguide.sony.net/ha/hrar/v1/en/

   2. การโอนถ่ายไฟล์ที่เขียนในขั้นตอนที่ 1 ไปให้กับเครื่อง Walkman โดยใช้ซอฟต์แวร์  Music Center for PC
    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ เว็บไซต์ Music Center for PC: วิธีการใช้

    

  แอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder

  • Q4: รูปแบบไฟล์ (ไฟล์ audio output data) อะไร ที่ใช้งานได้กับการบันทึก ?

   A4: ต่อไปนี้เป็นรูปแบบไฟล์ที่เข้ากันได้

   ฟอร์แมทของไฟล์ที่ใช้งานด้วยกันได้ความถี่แซมปลิ้ง/บิตเร็ต
   PCM(.wav)2ch44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz 16 bit / 24 bit
   DSD(.dsf)2ch2.8 MHz / 5.6 MHz

    

  • Q5: จะสามารถเปลี่ยนชื่อของไฟล์ตามต้องการได้หรือไม่?

   A5: ชื่อของไฟล์สามารถจะทำการเปลี่ยนได้เมื่อไฟล์ถูกส่งออกไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

   1. ใส่ชื่อไฟล์เข้าไปใน track titles ของหน้าต่าง The Write to Files .
   2. คลิกที่ Options จากนั้นคลิกที่ Use Track Titles as File Names.

    

  • Q6: เมื่อทำการบันทึกแทรคออดิโอไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder, จะสามารถทำการบันทึกแทรคออดิโอในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ได้พร้อมกันหรือไม่?

   A6: ไม่ได้ แทรคออดิโอไม่สามารถทำการบันทึกในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ได้พร้อมกัน

    

  • Q7: จะสามารถทำการแก้ไข แทรคออดิโอที่บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง แอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder ได้หรือไม่ ?

   A7: แอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกเท่านั้น และแทรคออดิโอที่บันทึกไว้จึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแอปพลิเคชันนี้ ถ้าต้องการจะแก้ไขแทรคออดิโอที่บันทึกไว้ ให้ใช้แอปพลิเคชันอื่นแทน เราแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ Music Center for PC ในการแก้ไข

    

  • Q8: เมื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลไปให้กับเครื่องพีซี โดยใช้ Hi-Res Audio Recorder, ข้อมูลรายละเอียดของแทรคและของอัลบัมจะถูกบันทึกเป็น metadata หรือไม่?

   A8: ชื่อของแทรคและข้อมูลรายละเอียดของศิลปิน ที่แก้ไขโดย Hi-Res Audio Recorder จะถูกบันทึกเป็น metadata ข้อมูลนี้่จะถูกจัดเก็บไว้ในจุดที่แตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับฟอร์แมทนั้น ๆ.

   • ฟอร์แมท Wav ได้รับการเก็บบันทึกไว้ในบริเวณที่เป็นชิ้นรายการของข้อมูล WAV.
   • ฟอร์แมท DSF จะถูกเก็บบันทึกไว้เป็นข้อมูล ID3.

   ท่านสามารถแสดงข้อมูลนี้ได้โดยใช้อุปกรณ์สำหรับเล่นกลับ หรือแอปพลิเคชันสำหรับเล่นกลับที่ใช้งานกับข้อมูลเหล่านี้ได้.

    

  • Q9: เสียงที่ออกจากเครื่องพีซี ในขณะที่บันทึก เป็นเสียงคุณภาพระดับ Hi-Res Audio หรือไม่ ?

   A9: ไม่ใช่ เพื่อความมั่นใจในการบันทึก เครื่องพีซี จะทำการแปลงไฟล์ไปเป็นไฟล์ออดิโอในรูปแบบข้อมูลที่สามารถเล่นได้ และให้เสียงออกมาแยกต่างหากจากข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้

    

  • Q10: จะสามารถทำการบันทึกไฟล์โดยใช้แอปพลิเคชันอื่นที่ไม่ใช่ Hi-Res Audio Recorder ได้หรือไม่ ?

   A10: Hi-Res Audio Recorder เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกอย่างเดียวที่รองรับได้

    

  • Q11: แอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder ไม่สามารถติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ได้
   มีข้อความแสดงความผิดพลาดเกี่ยวกับลายเซ็นต์ดิจิทัล (digital signature) แสดงขึ้นมา เมื่อเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวเครื่องไม่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

   A11: แอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder อาจจะไม่ได้รับการติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ได้มี Windows ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุด ให้เปิด Windows Update เพื่อทำการอัปเดตเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด จากนั้นจึงติดตั้งแอปพลิเคชันนี้เข้าไป

    

  • Q12: ฉันไม่สามารถปรับแต่งระดับการบันทึกได้ใน Hi-Res Audio Recorder

   A12:เวอร์ชันล่าสุดของ Hi-Res Audio Recorder จะอนุญาตให้ท่านทำการปรับแต่งระดับการบันทึกได้ 
   ถ้าหากท่านใช้ Hi-Res Audio Recorderเวอร์ชันเก่่า จะมีข้อความแนะนำให้ทำการดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดแสดงขึ้นมา 
   ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของ แอปพลิเคชันนี้ได้จากเว็บไซต์สนับสนุน เข้าไปที่ เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและจากนั้นค้นหา Hi-Res Audio Recorder

  • ถ้าต้องการปรับระดับการบันทึก ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ Help Guide ของ Hi-Res Audio Recorder : http://helpguide.sony.net/ha/hrar/v1/en/contents/TP0001220938.html

  •  

   Q13:เครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน หรือ Hi-Res Audio Recorder ตรวจหาไม่พบเครื่องเล่นแผ่นเสียงเมื่อเชื่อมต่อผ่านทาง USB
  • A13: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
   เครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน หรือ Hi-Res Audio Recorder ไม่พบ เครื่องเล่นแผ่นเสียงเมื่อเชื่อมต่อผ่านทาง USB

  การตรวจซ่อม และเปลี่ยนชิ้นส่วน

  • Q14: ฉันจะสามารถเปลี่ยนหัวเข็มเดิมด้วยอันใหม่ได้อย่างไร?

   A14: ให้ใช้หัวเข็มที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะสำหรับเครื่องนี้ หัวเข็มอื่นไม่มีการรองรับ ถ้าต้องการหาหัวเข็มสำรอง, ให้ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของท่านหรือที่ เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า

    

  • Q15: ฉันจะสามารถเปลี่ยนคาร์ทริดจ์ด้วยแบบที่ไม่เหมือนของที่ติดตั้งไว้เดิมได้หรือไม่?

   A15: เครื่องนี้ได้รับการปรับจูนตามคาร์ทริดจ์เดิมที่ติดตั้งไว้แล้ว การเปลี่ยนด้วยคาร์ทริดจ์ชนิดอื่นจึงไม่สามารถรองรับได้

    

  • Q16:เมื่อถอดครอบป้องกันหัวเข็มออก หัวเข็มถูกถอดออกมาด้วย

  • A16:เมื่อทำการใส่หรือถอดตัวครอบป้องกันหัวเข็ม ให้เลื่อนไปทางแนวนอน (ภาพแสดงประกอบด้านล่าง)

  • ถ้าหากท่านดึงตัวครอบป้องกันหัวเข็มออกทางแนวตั้ง ตัวครอบป้องกันและตัวเข็มจะออกมาพร้อมกัน ถ้าหากท่านบังเอิญทำเรื่องนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใส่ตัวครอบป้องกันและหัวเข็มกลับเข้าไป 
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับคู่มือผลิตภัณฑ์: การบำรุงรักษา (Maintenance) > การเปลี่ยนหัวเข็ม (Replacing the Stylus) >วิธีใส่หัวเข็ม (To attach the stylus)
   1. ใส่ตัวครอบป้องกันหัวเข็มให้กับหัวเข็มสำรอง
   2. จับที่ตัวบอดี้ของ คาร์ทริดจ์ด้วยมือด้านหนึ่ง และจากนั้นใส่แถบเข้าไปที่หัวเข็มสำรองในตัวรับของตัวบอดี้ของ คาร์ทริดจ์

   

  • Q17: อะไรคือข้อควรระวังเมื่อส่งเครื่องเข้ารับการตรวจซ่อม ฯลฯ ?

   A17: การส่งตัวเครื่องในสภาวะที่ประกอบกันอยู่ อาจจะเกิดความเสียหายหรือทำงานผิดปกติได้ ให้แยกชิ้นส่วนและบรรจุหีบห่ออย่างมั่นคงเมื่อท่านจะส่งเครื่องนี้

   1. ใส่ฝาครอบป้องกันหัวเข็มเข้าไปที่หัวเข็มด้วย

    หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่มีตัวฝาครอบป้องกันหัวเข็ม ให้ห่อหัวเข็มด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ชนกับวัตถุอื่นในระหว่างการขนส่ง

   2. ถอดแผ่นยางและแผ่นจานออก (แป้นหมุน) ใส่สายพานขับไว้ที่ด้านหลังของแผ่นจาน

    หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ "การประกอบเครื่องเล่นแผ่นเสียง" ในคู่มือที่จัดมาให้

   3. ถอดน้ำหนักถ่วงออก จากนั้นวางแขนโทนอาร์มเข้าที่พักและล็อกด้วยที่ล็อกโทนอาร์ม เพื่อป้องกันไม่ให้โทนอาร์มออกมาจากที่ล็อกโทนอาร์มได้ เราแนะนำให้ผูกโทนอาร์มและที่ล็อกโทนอาร์มด้วยเชือกนุ่ม ๆ 
   4. ห่อรายการต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ไปชนกับส่วนอื่นในระหว่างการขนส่ง
    หมายเหตุ:เราแนะนำให้เก็บวัสดุหีบห่อที่มากับตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงและใช้ในการบรรจุหีบห่อเมื่อต้องทำการขนย้าย