หมายเลข ID หัวข้อ : 00058313 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ไฟล์เพลงต่าง ๆ ที่มีนามสกุล .M4A ไม่สามารถเล่นกับ Hi-Res Audio Player ได้.

    ถ้าหากฟอร์แมทของไฟล์ออดิโอเป็นแบบ AAC ถึงแม้จะมีนามสกุล .M4A ก็ตาม ไฟล์เพลงนั้นจะไม่สามารถเล่นได้ เนื่องจาก Hi-Res Audio Player ไม่ได้รองรับไฟล์ที่มีฟอร์แมทแบบ AAC.
    ไฟล์เพลงที่มีนามสกุล .M4A จะรองรับเฉพาะไฟล์ออดิโอที่มีฟอร์แมทเป็นแบบ ALAC เท่านั้น