หมายเลข ID หัวข้อ : 00169457 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2017

แนะนำให้ใช้แอพพลิเคชั่นใด ในการเล่นไฟล์เพลงบนเครื่องพีซี? (TA-ZH1ES)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แอพพลิเคชั่นที่แนะนำ คือ Hi-Res Audio Player (Ver.1.2.5 หรือ สูงกว่า).

Media Go ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน.

หมายเหตุ: Media Go จะทำงานร่วมกันไม่ได้กับความถี่แซมปลิ้งต่อไปนี้: DSD 22.4 MHz, PCM 768 kHz, PCM 705.6 kHz.