หมายเลข ID หัวข้อ : 00169457 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/06/2020

แอปพลิเคชันอะไรบ้างที่แนะนำ สำหรับใช้เล่นไฟล์เพลงบนเครื่อง คอมพิวเตอร์?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  แอปพลิเคชันที่แนะนำมีดังนี้:

  • เครื่องเล่นเสียงความละเอียดสูง (Hi-Res Audio Player)
  • Music Center สำหรับ PC

  หมายเหตุ: สำหรับ  เครื่องเล่นออดิโอความละเอียดสูง (Hi-Res Audio Player) จะต้องเป็นเวอร์ชันต่อไปนี้

  • SA-Z1 เวอร์ชัน 1.2.7 หรือที่ใหม่กว่า
  • TA-ZH1ES เวอร์ชัน 1.2.5 หรือที่ใหม่กว่า

  ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของ แอปพลิเคชันนี้ได้จากเว็บไซต์สนับสนุน

  Visit the Sony Support website for additional details and then search for Hi-Res Audio Player or Music Center for PC