หมายเลข ID หัวข้อ : 00103916 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/02/2015พิมพ์

การติดตั้ง SongPal สำหรับสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 4.0.3.

  เวอร์ชันล่าสุดของ SongPal (SongPal 2.0 หรือสูงกว่า) สามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบปฏิบัติการ Android 4.0.3 หรือสูงกว่า.

  หมายเหตุ: ท่านสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Android ที่ About phone ในหน้าจอการตั้งค่าของสมาร์ทโฟน. (ชื่อรายการหรือหน้าจออาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนของท่าน)

  ถ้าเวอร์ชันของ Android ต่ำกว่า 4.0.3, การติดตั้ง SongPal 1.2 สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้:

  1. เรียกใช้งาน URL ที่สมาร์ทโฟนของท่าน:
   http://hav.update.sony.net/SongPal/SongPal_v120.apk

  2. กดปุ่ม download.
   - SongPal เริ่มต้นการดาวน์โหลด.
   - ไอคอนดาวน์โหลดถูกแสดงในแถบสถานะ.

  3. เลื่อนแถบสถานะลงและแสดงส่วนของการแจ้งข้อมูล.
   - SongPal ที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยจะถูกแสดงขึ้นมา.

  4. กดเลือกไฟล์ SongPal ที่ดาวน์โหลดแล้วในขั้นตอนที่ 2.
   - ถ้าการติดตั้งของแอพจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มา จะไม่ได้รับการอนุญาต, และหน้าจอเตือนจะแสดงขึ้นมา, ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้.
   - ถ้าหน้าจอแจ้งเตือนไม่แสดงขึ้นมา, ขั้นตอนการติดตั้งจะเริ่มต้นทำงาน.

  5. กด Settings ในหน้าจอแจ้งเตือน.
   - หน้าจอจะแสดง Security ขึ้นมา.

  6. ตรวจสอบที่ช่อ่ง Unknown sources เพื่ออนุญาตติดตั้งในแอพ non-market.

  7. กดเลือกไฟล์ SongPal อีกครั้งในขั้นตอนที่ 4.
   - หน้าจอการแจ้งเตือนไม่แสดงและการติดตั้งแอพ SongPal เริ่มต้นขึ้น.

  หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่พบที่อยู่ของไฟล์ SongPal, ให้ค้นหาไฟล์ด้วยโปรแกรมจัดการไฟล์ หรือโปรแกรมอื่น.