หมายเลข ID หัวข้อ : 00199451 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019พิมพ์

วิธีการเล่นการสาธิต (Demo) สำหรับ X-Reality Pro และฟีเจอร์อื่น ๆ

  หมายเหตุ: จะมีเฉพาะฟีเจอร์ที่รองรับได้โดยทีวีนี้เท่านั้นที่จะสามารถเลือกได้

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเล่นคอนเทนท์สำหรับการสาธิต

  1. เปิด โหมดสาธิต (Demo Mode)
   1. กดที่ปุ่มโฮม (Home) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน
    • เลือกที่ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)การตั้งค่าโหมดปลีกย่อย (Retail mode settings)โหมดสาธิต (Demo Mode) — ตั้งไปที่ เปิด (On) (Android™ 9)
    • เลือกที่การตั้งค่าโหมดปลีกย่อย (Retail mode settings)โหมดสาธิต (Demo Mode) — ตั้งไปที่ เปิด (On) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
  2. เลือกขั้นตอนด้านล่างตามเวอร์ชันของ OS ของทีวีของท่าน

   สำหรับ Android 9 / Android 8.0

   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  แอป (Apps)
   3. เลือกที่ Demo App
   4. ใช้หนึ่งในขั้นตอนด้านล่างเพื่อเริ่มการเล่นการสาธิต
    • เลือกที่ เริ่มเล่น (Start playback)
    • เลือกที่ เลือกรูปแบบการสาธิตที่มีอยู่ในเครื่อง (Select Build-in demo pattern) และเลือกเมนูการสาธิตที่้้ต้องการเพื่อทำการเล่น

   (Android 7.0 หรือที่เก่ากว่า)

   1. กดที่ปุ่ม อินพุต (INPUT) บนตัวรีโมทคอนโทรล และสลับไปเป็น รายการทีวีที่ออกอากาศ หรือหน้าจออินพุตจากภายนอก
   2. กดที่ปุ่ม เมนูดำเนินการ (ACTION MENU) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   3. เลือกที่ การสาธิตแบบวน (Loop Demo) หรือ ePOP+Feature Demo การสาธิตแบบวนลูปจะเริ่มขึ้น
   4. กดที่ปุ่ม เมนูดำเนินการ (ACTION MENU) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   5. เลือกเมนูสาธิตที่ต้องการเพื่อทำการเล่น

  หลังการเล่น ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งโหมดสาธิต (Demo Mode) และ โหมดรีเซ็ตภาพ (Picture Reset Mode) ไปที่ Off

  1. กดที่ ปุ่ม โฮม (Home) บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน
   • เลือกที่ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)การตั้งค่าโหมดปลีกย่อย (Retail mode settings) (Android 9)
   • เลือกที่ การตั้งค่าโหมดปลีกย่อย (Retail mode settings) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
  4. เลือกที่ โหมดสาธิต (Demo Mode) และตั้งค่าไปที่ ปิด (Off)
  5. เลือกที่ โหมดรีเซ็ตภาพ (Picture Reset Mode) และเลือกที่ ปิด (Off)

  หมายเหตุ: เมื่อเปิด โหมดสาธิต (Demo Mode) ขึ้นมา โหมดรีเซ็ตภาพ (Picture Reset Mode) จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ถ้าหาก โหมดรีเซ็ตภาพ (Picture Reset Mode) มีการเปิดไว้ การตั้งค่าของคุณภาพของภาพสำหรับแสดงหน้าร้านจะคงการทำงานต่อไป ดังนั้นจึงให้ทำการปิดไว้ก่อน