หมายเลข ID หัวข้อ : 00199451 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2019

วิธีการเล่นการสาธิต(demo)สำหรับ X-Reality Pro และฟีเจอร์อื่น ๆ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: จะมีเฉพาะฟีเจอร์ที่รองรับได้โดยทีวีนี้เท่านั้นที่จะสามารถเลือกได้.

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเล่นคอนเทนท์สำหรับการสาธิต.

 1. เปิด Demo Mode.
  1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Retail mode settings ในหมวดของ System Preferences.
  4. เลือกที่ Demo Mode และตั้งค่าไปที่ On.
 2. กดที่ปุ่ม INPUT บนตัวรีโมทคอนโทรล, และสลับไปเป็น รายการทีวีที่ออกอากาศ หรือหน้าจออินพุทจากภายนอก.
 3. เล่นคอนเทนท์แต่ละอันจาก Action Menu.
  1. กดที่ ACTION MENU บนตัวรีโมท.
  2. เลือกที่ Loop Demo หรือ ePOP+Feature Demo. การสาธิตแบบวนลูปจะเริ่มขึ้น.
  3. กดที่ ACTION MENU บนตัวรีโมทอีกครั้ง.
  4. เลือกตัว Demo เพื่อทำการเล่น.

หลังการเล่นกลับ, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งDemo Mode และ Picture Reset Mode ไปที่ Off.

 1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ Retail mode settings ในหมวดของ System Preferences.
 4. เลือกที่ Demo Mode และตั้งค่าไปที่ Off.
 5. เลือกที่ Picture Reset Mode และเลือกที่ Off.

หมายเหตุ: เมื่อเปิด Demo Mode ขึ้นมา, Picture Reset Mode จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ. ถ้าหาก Picture Reset Mode เปิดไว้, การตั้งค่าของคุณภาพของภาพสำหรับแสดงหน้าร้านจะคงไว้ ดังนั้นจึงให้ทำการปิดไว้ก่อน