หมายเลข ID หัวข้อ : 00199451 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2019

วิธีการเล่นการสาธิต(Demo)สำหรับ X-Reality Pro และฟีเจอร์อื่น ๆ.

  หมายเหตุ: จะมีเฉพาะฟีเจอร์ที่รองรับได้โดยทีวีนี้เท่านั้นที่จะสามารถเลือกได้.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเล่นคอนเทนท์สำหรับการสาธิต.

  1. เปิด Demo Mode.
   1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล .
   2. เลือกที่  Settings.
   3. เลือกที่ Retail mode settings ในหมวดของ System Preferences.
   4. เลือกที่ Demo Mode และตั้งค่าไปที่ On.
  2. เลือกขั้นตอนด้านล่างตามเวอร์ชันของ OS ของทีวีของท่าน

   สำหรับ Android™ 8.0 Oreo™

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่  Apps.
   3. เลือกที่ Demo App.
   4. ใช้หนึ่งในขั้นตอนด้านล่างเพื่อเริ่มการเล่นการสาธิต
    • เลือกที่ Start playback.
    • เลือกที่ Select Build-in demo pattern และเลือกเมนูการสาธิตที่้้ต้องการเพื่อทำการเล่น

   สำหรับ Android™ 7.0 (Nougat) หรือก่อนหน้านั้น

   1. กดที่ปุ่ม INPUT บนตัวรีโมทคอนโทรล, และสลับไปเป็น รายการทีวีที่ออกอากาศ หรือหน้าจออินพุทจากภายนอก.
   2. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   3. เลือกที่ Loop Demo หรือ ePOP+Feature Demo. การสาธิตแบบวนลูปจะเริ่มขึ้น.
   4. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   5. เลือกเมนูสาธิตที่ต้องการเพื่อทำการเล่น

  หลังการเล่น ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งDemo Mode และ Picture Reset Mode ไปที่ Off

  1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Retail mode settings ในหมวดของ System Preferences.
  4. เลือกที่ Demo Mode และตั้งค่าไปที่ Off.
  5. เลือกที่ Picture Reset Mode และเลือกที่ Off.

  หมายเหตุ: เมื่อเปิด Demo Mode ขึ้นมา, Picture Reset Mode จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ. ถ้าหาก Picture Reset Mode มีการเปิดไว้, การตั้งค่าของคุณภาพของภาพสำหรับแสดงหน้าร้านจะคงการทำงานต่อไป ดังนั้นจึงให้ทำการปิดไว้ก่อน


  *Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.