หมายเลข ID หัวข้อ : 00091208 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017พิมพ์

จะสามารถทำการเปิดหรือปิดโหมด TV Demo (การปรับตั้งสำหรับแสดงโชว์หน้าร้านค้า) โดยไม่ต้องไปที่ Factory Settings หรือ Initial Set-up ได้หรือไม่?

  หมายเหตุ: ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้จะใช้ได้เฉพาะกับรุ่นเครื่องบางรุ่นเท่านั้น (กรุณาดูที่หมายเลขรุ่นที่ใช้ได้ด้านล่าง).

  ทำได้, ท่านสามารถจะทำการเปิดหรือปิดโหมด TV Demo (การปรับตั้งสำหรับแสดงโชว์หน้าร้านค้า) สำหรับเครื่องรุ่นนี้ได้โดยไม่ต้องไปที่ Factory Settings หรือ Initial Set-up. กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  1. กดที่ปุ่ม RETURN บนรีโมท.
  2. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  3. เลือกที่ Settings > System Settings > General Set-up > Shop Front Display Setting.
  4. ตั้งค่าโหมด Demo ไปที่ Off.
  5. ตั้งค่าโหมด Picture Reset ไปที่ Off.

  ถ้าหากหลอดไฟ LED มีการกระพริบตลอดเวลา, กรุณาเปลี่ยนการปรับตั้งของหลอดไฟ LED ดังต่อไปนี้;  กดที่ปุ่ม Options จากรีโมท และ เลือกไปที่ Illumination LED, เลือกโหมดที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของท่าน.

  • Auto brightness, ปรับความสว่างของไฟ led ให้เหมาะสมตามสภาวะของแสงสว่างรอบข้าง.
  • Dark, เลือกตัวนี้ ถ้าหากท่านรู้สึกว่า Auto brightness สว่างเกินไป.
  • Simple response, หลอดไฟ led จะติดสว่างตามการตอบสนองต่อรีโมท แต่จะไม่สว่างเพื่อแสดงการทำงานของไทม์เมอร์, การตั้งเวลาบันทึกหรือ การย้ำเตือนการตั้งค่า.
  • Off, หลอดไฟ led จะไม่ติดสว่างในการทำงานปกติ