หมายเลข ID หัวข้อ : 00063141 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการพิมพ์ตัวอักขระพิเศษของรหัส ASCII โดยใช้แป้นพิมพ์ใน Windows 8 และ 8.1

  บนแป้นพิมพ์ 101 มาตรฐาน, อักขระที่เป็นส่วนขยายพิเศษของ ASCII เช่น é หรือ ß สามารถจะพิมพ์ออกมาได้โดยการกดค้างที่คีย์ ALT และพิมพ์รหัส ASCII 4 หลักที่สอดคล้องกันเข้าไป. ตัวอย่างเช่น é จะทำการพิมพ์เข้าไปได้โดยการกดค้างที่คีย์ ALT และพิมพ์ 0233 เข้าไปจากคีย์แพ็ด.

  แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย, ที่ในการออกแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ DUO, ตัวอักขระพิเศษเหล่านี้ไม่สามารถจะพิมพ์เข้าไปได้ เนื่องจาก จะไม่มีคีย์แพ็ดนี้อยู่ในแป้นพิมพ์, หรือไม่มีคีย์ร่วม numlock ซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐานตั้งโต๊ะ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คขนาดใหญ่ควรจะมี.

  หมายเหตุ: คีย์ตัวเลขต่าง ๆ ที่อยู่ด้านบนของแป้นพิมพ์ที่อยู่เหนือตัวอักษรอัลฟ่าจะไม่ได้เทียบเท่าทางดิจิตอลกับตัวเลขบนคีย์แพ็ด และไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน แม้ว่าจะพิมพ์ตัวอักษรตัวเลขออกมาให้ได้เหมือนกันเมื่อทำการกดที่คีย์นั้นก็ตาม.

  นอกจากนี้, แป้นพิมพ์บนหน้าจอก็ไม่สามารถจะใช้พิมพ์ตัวอักษรเหล่านี้ให้ได้ เนื่องจาก ไม่มีคีย์ ALT ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอนั้น, และท่านก็ไม่สามารถจะกดค้างที่คีย์ ALT ในแป้นพิมพ์ของจริงในระหว่างที่ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอได้ เนื่องจาก แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะถูกตัดออกไปในทุกครั้งที่มีการกดบนคีย์บอร์ดจริง.

  แต่ท่านก็สามารถจะใช้โปรแกรม Character Map ทำการเพิ่มตัวอักขระ ASCII พิเศษเหล่านี้เข้าไปได้. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อเข้าไปที่โปรแกรม Character Map:

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Search.
   Image

   หมายเหตุ: การกดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + Q จะนำท่านไปยังหน้าจอของ Search ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอ Search, ในช่องของ Search ให้พิมพ์ข้อความ Character Map เข้าไป, และจากนั้นให้กดที่คีย์ Enter.
  3. ในหน้าต่างของ Character Map, ให้หาและดับเบิลคลิกที่ตัวอักษรที่ต้องการ, และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Copy.
   Copy
  4. เปิดเอกสารที่ท่านต้องการจะวางตัวอักษรเข้าไป, ให้วางเคอร์เซอร์ในจุดที่ท่านต้องการจะวางตัวอักษรนั้น, คลิกขวาและจากนั้น ให้คลิกที่ Paste.
   วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่ท่านต้องการจะใส่ตัวอักษรเข้าไป
  5. ตัวอักษรที่เลือกไว้ในตอนนี้จะปรากฎในเอกสารที่ตำแหน่งที่ท่านระบุ.
   ตัวอักษรที่เลือกไว้ในตอนนี้จะปรากฎอยู่ในข้อความนั้นแล้ว.