หมายเลข ID หัวข้อ : 00063374 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเพิ่มหรือลบรหัสผ่านของตัวรักษาหน้าจอ (screen saver) ใน Windows 8 และ 8.1.

  ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อทำการเพิ่มหรือลบรหัสผ่านของตัวรักษาหน้าจอ (screen saver).

  1. ในหน้าจอ Windows User Interface (UI) Start อันใหม่, ให้คลิกที่แผ่นไทล์ของ Desktop.
   Image
  2. ในหน้า Desktop, ชี้ไปที่ (แต่ยังไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้นให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings.
  3. ในหน้าจอ Settings, ให้คลิกที่ Personalization.
  4. ในหน้าจอของ Personalization, ให้คลิกที่ ไอคอนของ Screen Saver.
  5. ในหน้าต่างของ Screen Saver Settings, ในส่วนของ Screen saver, ให้ทำการคลิกเพื่อใส่เครื่องหมายเลือกในกรอบที่อยู่กับ On resume, display logon screen.

   หมายเหตุ: ให้ลบเครื่องหมายเลือกออกจากกรอบที่อยู่กับ On resume, display logon screen ถ้าหากท่านต้องการที่จะไม่ให้มีใส่รหัสผ่านเมื่อจะกลับมาทำงานตามปกติจากหน้ารักษาหน้าจอ.

  6. ในหน้าต่างของ Screen Saver Settings, ให้คลิกที่ปุ่ม OK.
  7. ในหน้าต่างของ Personalization, ให้คลิกที่ X ในมุมขวาบนเพื่อทำการปิดหน้าต่างนั้น.