หมายเลข ID หัวข้อ : 00063412 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเข้าไปที่ Device Manager ใน Windows 8 และ 8.1.

  มีสองวิธีการง่าย ๆ ที่จะเข้าไปใน Device Manager:

  • ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Search และในช่องของ Search, ให้พิมพ์ Device Manager และจากนั้น ให้กดที่คีย์ Enter.
  • กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X ที่คีย์บอร์ดและจากรายการนั้น, ให้คลิกที่ Device Manager.
   Image

  หมายเหตุ: เนื่องจาก Device Manager เป็นแอพพลิเคชั่นแบบเดิมของ Windows Desktop, ซึ่งไม่ว่าท่านจะใช้วิธีการใด, หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นหน้า Desktop ก่อนและ หน้าต่างของ Device Manager จึงจะเปิดขึ้นมา.