หมายเลข ID หัวข้อ : 00061772 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเพิ่มหรือลบ ตัวเลือก Ease of Access สำหรับแป้นพิมพ์ เช่น Sticky Keys, Filter Keys หรือ Toggle Keys ใน Windows 8 และ 8.1

  ทำตามกระบวนการต่อไปนี้ เพื่อทำการเพิ่มหรือลบตัวเลือกต่าง ๆ ของ Sticky Keys, Filter Keys หรือ Toggle Keys สำหรับแป้นพิมพ์.

  ข้อสำคัญ: โดยค่าเริ่มต้น, ตัวเลือกสำหรับช่วยการเข้าถึง ของแป้นพิมพ์ Sticky Keys, Filter Keys และ Toggle Keys จะไม่ได้เปิดไว้ให้.

  • Sticky Keys: เป็นฟีเจอร์สำหรับช่วยการเข้าถึง (accessibility) ที่ออกแบบให้สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการกดปุ่มคีย์พร้อมกันสองปุ่มหรือมากกว่า. เมื่อจำเป็นต้องกดคีย์ลัดที่เป็นคีย์ผสม เช่น CTRL+F, ฟีเจอร์ Sticky Keys นี้จะทำให้ยูสเซอร์สามารถทำการกดปุ่มคีย์ทีละหนึ่งปุ่ม แทนการกดพร้อมกันได้.
  • Filter Keys: เป็นตัวเลือกสำหรับช่วยการเข้าถึงที่จะทำการปรับแต่งการตอบสนองของแป้นพิมพ์ที่จะไม่ใส่ใจต่อการจังหวะการกดปุ่มคีย์เดิมซ้ำกัน. การใช้ฟีเจอร์ Filter Keys นี้, ยูสเซอร์สามารถจะปรับอัตราการซ้ำของปุ่มคีย์เมื่อกดลงไปให้ช้าลงได้ด้วย.
  • Toggle Keys: เป็นฟีเจอร์ช่วยการเข้าถึงที่ออกแบบมาให้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการรับรู้ในการมองเห็น. เมื่อมีการเปิดฟีเจอร์ Toggle Keys นี้ไว้, เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะส่งเสียงออกมาเมื่อมีการกดที่คีย์สำหรับใช้ในการล็อกต่าง ๆ (CAPS LOCK, NUM LOCK หรือ SCROLL LOCK) โดยจะให้ออกมาเป็นเสียงสูงเมื่อทำการสลับไปเป็นการเปิด และจะเป็นเสียงต่ำเมื่อทำการสลับไปเป็นการปิด.
  1. ชี้ไปที่ (แต่ยังไม่ต้องกดคลิก) มุมด้านล่างขวา หรือมุมด้านบนขวาของหน้าจอ, และจากนั้นให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings.
   Image

   หมายเหตุ: การกดคีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปสู่หน้าจอ Settings ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอของ Settings ในมุมขวาล่าง, ให้คลิกที่ Change PC settings.
   Image
  3. ในหน้าจอของ PC Settings, ให้คลิกที่ Ease of Access.
  4. ในหน้าจอ Ease of Access, ให้คลิกที่ Keyboard.
  5. ในหน้าจอ Keyboard, ให้คลิกที่ปุ่มที่อยู่ใน Sticky Keys, Filter Keys หรือ Toggle Keys เพิ่มดำเนินการให้ฟีเจอร์เหล่านั้น On หรือ Off.
   Image