หมายเลข ID หัวข้อ : 00063172 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเปิดหรือปิดรายการสตาร์ทอัพใน Windows 8 และ 8.1.

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง เพื่อปิดการทำงานของรายการสตาร์ทอัพต่าง ๆ โดยใช้ยูติลิตี้ Task Manager:

  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X บนแป้นพิมพ์และจากรายการนั้น, ให้คลิกที่ Task Manager.
   Image

   หมายเหตุ:

   • ท่านสามารถจะเข้าไปที่ Task Manager ได้โดยการกดที่คีย์ผสมของ CTRL+ALT+DELETE บนแป้นพิมพ์และคลิกที่ตัวเลือก Task Manager.
   • ไม่ว่าจะเลือกวิธีใดที่ท่านจะเข้าไปหน้า Task Manager, เนื่องจาก แอพพลิเคชั่นนี้เป็นของดั้งเดิมของ Windows Desktop, ถ้าหากท่านยังไม่ได้อยู่ที่หน้านั้น, หน้าจอจะเปลี่ยนไปที่หน้า Desktop และหน้าต่าง Task Manager จะเปิดขึ้นมาให้.
  2. ในหน้าต่างของ Task Manager, ให้คลิกที่รายการที่ต้องการ, จากนั้น คลิกที่ Disable.
   Image
  3. คลิกที่ Close จากนั้นให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.
   Image