หมายเลข ID หัวข้อ : 00159420 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/01/2024พิมพ์

วิธีการแทรกวันที่เมื่อทำการพิมพ์จากซอฟต์แวร์ PlayMemories Home สำหรับ Windows

  ข้อสำคัญ: ต้องมั่นใจว่าท่านมีเวอร์ชันล่าสุดของ ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว.

  หมายเหตุ: 

  • เวอร์ชั่นของ Mac ไม่รองรับฟังก์ชันนี้.
  • ถ้าหากท่านตั้งไว้ให้มีการพิมพ์วันที่ประทับบนรูปภาพที่มีการแทรกวันที่ไว้เรียบร้อยแล้ว, โปรดทราบว่าจะมีการแทรกวันที่ทับกันเข้าไปสองครั้ง.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการแทรกการประทับวันที่เมื่อทำการพิมพ์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home:

  1. จากหน้าจอ PlayMemories Home ในส่วนของ Tools ให้คลิกที่Print.

   รูปภาพประกอบ

  2. คลิกที่ Standard Printing.

   รูปภาพประกอบ

  3. เลือกรูปภาพที่ท่านต้องการจะพิมพ์ และจากนั้นลากและวางไปที่บริเวณด้านขวา.

   รูปภาพประกอบ

  4. คลิกที่ Next.

   รูปภาพประกอบ

  5. ใส่เครื่องหมายเลือกใน Print date taken.
   คลิกที่ Advanced Settings ... เพื่อระบุรูปแบบของวันที่ สี และตำแหน่ง.

   รูปภาพประกอบ

  6. เมื่อท่านเสร็จสิ้นการตั้งค่าจาก Advanced Settings..., ให้คลิกที่ OK.
   วันที่ประทับจะแสดงขึ้นมาตามที่ท่านตั้งค่าไว้ในหน้าต่างรูปตัวอย่าง.

   รูปภาพประกอบ

  7. คลิกที่ Print.

   รูปภาพประกอบ

   รูปภาพที่เลือกไว้ทั้งหมดจะถูกพิมพ์พร้อมกับมีวันที่ประทับในรูปแบบ สี และตำแหน่งเดียวกัน.

   รูปภาพประกอบ

   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและความช่วยเหลือในการใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home , ให้เข้าไปที่ PlayMemories Home Support.