หมายเลข ID หัวข้อ : 00094422 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) คืออะไร?

    การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) เป็นวิธีการที่จะแสดงหน้าของอุปกรณ์มือถือโดยใช้ เทคโนโลยี Miracast การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) สามารถนำความบันเทิงในการดูบางอย่างในหน้าจอที่เล็กของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรืออุปกรณ์มือถืออื่นๆและแสดงออกที่หน้าจออันใหญ่โตของทีวี

    หมายเหตุ: เพื่อที่จะใช้ฟีเจอร์การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) นี้ ทีวี ระบบโฮมเธียเตอร์, เครื่องรับ AV และอุปกรณ์มือถือนั้นจะต้องรองรับการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring)