หมายเลข ID หัวข้อ : 00069231 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

One-touch mirroring คืออะไร?

    One-touch mirroring เป็นแอพที่อนุญาตให้ท่านทำการส่งข้อมูลแบบไร้สายไปให้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ไร้สายไปให้กับทีวีได้. ทำให้เป็นเรื่องง่ายที่จะทำการแบ่งปันข้อมูลให้กับทุก ๆ คนในห้องให้สามารถเห็นสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของอุปกรณ์พกพานั้นได้ด้วยการสัมผัสเดียวที่รีโมท.
    Image

    ท่านจะต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ไร้สายที่เปิดใช้งาน Near Field Communication (NFC) ได้ และทีวีที่มีฟังก์ชั่น NFC ในตัวและตัว One-touch Remote Control.
    Image

    หมายเหตุ: ให้หาดูโลโก้ของ NFC หรืออ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้กับอุปกรณ์นั้น เพื่อดูว่า สามารถใช้งานกับ NFC ได้หรือไม่.