หมายเลข ID หัวข้อ : 00061782 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/08/2016พิมพ์

วิธีการแก้ปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ Bluetooth ใน Windows 8 และ 8.1

  ถ้าท่านมีปัญหากับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์, เช่น เมาส์, หูฟัง หรือโทรศัพท์ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแก้ปัญหานั้น: 

  ข้อสำคัญ: ไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ครบทั้งหมดที่จะมีอะแดปเตอร์ของ Bluetooth อยู่ในตัว. เพื่อที่จะดูว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีอะแดปเตอร์ Bluetooth หรือไม่, ให้ตรวจเช็คกับสเปคต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.

  หมายเหตุ: เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ อาจจะเป็นวิธีการที่แก้ปัญหาให้ได้, ให้ลอง เซ็ตอัพการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth หลังจากผ่านแต่ละขั้นตอนไปแล้ว.

  1. ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัพเดตของ Bluetooth ทั้งหมดที่มีในออนไลน์.
  2. ตรวจสอบดูว่า Bluetooth adapter ในตัวได้มีการเปิดการทำงานไว้
  3. ตรวจสอบว่า Bluetooth adapter ภายใน ได้มี การตั้งไว้ที่โหมด discoverable
  4. ตรวจสอบว่า อุปกรณ์ Bluetooth ที่ท่านต้องการจะต่อด้วยได้ทำการเปิดไว้, ได้ทำการชาร์จไว้อย่างเหมาะสม และตั้งไว้ให้เป็นโหมด discovery แล้ว.

   หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น ๆ สำหรับการตั้งค่าที่ถูกต้อง.

  5. อุปกรณ์ Bluetooth นั้นอาจจะอยู่นอกพื้นที่หรืออยู่ใกล้เกินไป. ให้ลองขยับให้เข้าใกล้มากขึ้นหรือถอยห่างออกไปอีกเล็กน้อย.