หมายเลข ID หัวข้อ : 00063499 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการเซ็ตอัพการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ใน Windows 8.

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการเซ็ตอัพการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ทำงานด้วย Bluetooth.

  1. ทำการเซ็ตให้ อุปกรณ์ Bluetooth ภายนอกให้เป็นโหมดสามารถค้นพบได้(discovery mode) , ตามคำสั่งต่าง ๆ จากผู้ผลิตนั้น ๆ.
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิด Bluetooth adapter ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้แล้ว.
  3. ในเครื่องคอมพิวเตอร์, ในหน้าจอ Windows User Interface (UI) Start อันใหม่, คลิกที่แผ่นไทล์ Desktop.
   Image
  4. ในหน้า Desktop, ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมล่างขวาหรือมุมบนขวาของหน้าจอ, และจากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings.
  5. ในหน้าจอ Settings, ให้คลิกที่ Control Panel.
  6. ในหน้าต่างของ Control Panel, ให้คลิกที่ Hardware and Sound.
  7. ในหน้าต่างของ Hardware and Sound, ใน Devices and Printers, ให้คลิกที่ Add a device.
   Image
  8. ในหน้าต่างของ Add a device, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกอุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการและจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next.
   Image
  9. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอ.

   หมายเหตุ:

   • อุปกรณ์ Bluetooth บางตัวต้องมีรหัสป้อนให้กับอุปกรณ์นั้น, ในขณะที่อันอื่นต้องมีรหัสป้อนให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ บางอุปกรณ์ เช่น เมาส์ จะไม่ต้องมีรหัสสำหรับใช้ในการจับคู่ใด ๆ. ให้ดูได้จากคู่มือการใช้งานสำหรับข้อมูลรหัสเฉพาะสำหรับการจับคู่.
   • ถ้าหากระบบปฏิบัติการไม่รองรับกับรหัสเฉพาะสำหรับการจับคู่ของอุปกรณ์นั้น ท่านอาจจะต้องเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
    Image