หมายเลข ID หัวข้อ : 00063450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการเชื่อมต่อหูฟัง Bluetooth เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน Windows 8.

  หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO® หรือใช้อะแดปเตอร์ Bluetooth ภายนอก, ขั้นตอนแรกจะแตกต่างกัน. ให้ตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตเกี่ยวกับการเปิดอะแดปเตอร์ Bluetooth ให้ทำงาน.

  1. การเปิดอะแดปเตอร์ Bluetooth ในเครื่องคอมพิวเตอร์.
  2. ในหน้าจอ Windows User Interface (UI) Start อันใหม่, ให้คลิกที่แผ่นไทล์ Desktop.
   Image
  3. ในหน้า Desktop, ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้นให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings.
  4. ในหน้าจอ Settings, ให้คลิกที่ Control Panel.
  5. ในหน้าต่างของ Control Panel, ให้คลิกที่ Hardware and Sound.
  6. ในหน้าต่างของ Hardware and Sound, ใน Devices and Printers, ให้คลิกที่ Add a device.
   Image
  7. การตั้งค่าหูฟัง Bluetooth ของท่านให้สามารถค้นพบได้.

   หมายเหตุ: ให้ตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดของวิธีการทำให้หูฟัง Bluetooth นั้นสามารถค้นพบได้.

  8. ในหน้าต่างของ Add a device, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Bluetooth headset และจากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม Next.
   Image

   หมายเหตุ:

   • ชื่อของหูฟัง Bluetooth ของท่านอาจจะแตกต่างออกไปได้.
   • ท่านอาจจะได้รับการแจ้งเตือนให้ป้อนรหัสสำหรับหูฟัง Bluetooth, ให้ตรวจเช็คกับคู่มือใช้งานของผู้ผลิตสำหรับรหัสดังกล่าว หรือจะลองป้อน: 0000
  9. ภายหลังที่การเชื่อมต่อของหูฟัง Bluetooth ทำได้สำเร็จแล้ว, ให้คลิกที่ ปุ่ม Close.
   Image
  10. ในหน้า Desktop, ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings.
  11. ในหน้าจอ Settings, ให้คลิกที่ Control Panel.
  12. ในหน้าต่างของ Control Panel, ให้คลิกที่Hardware and Sound.
  13. ในหน้าต่างของ Hardware and Sound, ให้คลิกที่ Sound.
  14. ในหน้าต่างของ Sound, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Bluetooth Hands-free Audio และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Set Default.

   หมายเหตุ: ภายหลังที่อุปกรณ์ Bluetooth audio ได้เป็นอุปกรณ์เล่นกลับโดยค่าเริ่มต้น, จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงอยู่กับอุปกรณ์นั้น.


   Image
  15. คลิกที่ปุ่ม OK.

  หมายเหตุ:

  • เสียงใด ๆ ที่ปกติจะได้ยินจากลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในตอนนี้ควรจะได้ยินจากหูฟัง Bluetooth นั้นแทน.
  • เมื่อท่านต้องการจะรับฟังเสียงจากลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์อีก, ให้ทำให้ลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เล่นกลับโดยค่าเริ่มต้น หรือจะตัดการเชื่อมต่อของหูฟังนั้นออกไปก็ได้.