หมายเลข ID หัวข้อ : 00063488 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถค้นพบได้จากอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ ใน Windows 8.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการตั้งค่าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถค้นพบได้โดยอุปกรณ์ Bluetooth® อื่น ๆ.

หมายเหตุ: ตัว Integrated Bluetooth adapter จะไม่มีใช้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  1. ชี้ไปที่ (แต่ยังไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้น ให้กดคลิกเพื่อทำการเลือก Search.
    Image

    หมายเหตุ: การกดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + W จะนำท่านไปสู่หน้าจอ Search ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอของ Search, ให้คลิกที่กลุ่มของ Settings, และในช่อง Search, ให้พิมพ์ Bluetooth Settings เข้าไปและจากนั้นให้กดที่คีย์ Enter.
  3. ในหน้าต่างของ Bluetooth Settings, ในแทปของ Options, ด้านล่างของ Discovery, ให้คลิกเพื่อใส่เครื่องหมายเลือกในกรอบที่อยู่กับ Allow Bluetooth devices to find this computer.
    Image
  4. ให้คลิกที่ปุ่ม OK.