หมายเลข ID หัวข้อ : S500054563 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2012

วิธีการใช้ Reliability Report เพื่อหาทางแก้ปัญหาซอฟต์แวร์ หรือปัญหาระบบใน Windows 8

วิธีการใช้ Reliability Report เพื่อหาทางแก้ปัญหาซอฟต์แวร์ หรือปัญหาระบบใน Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Software Crashes (ซอฟต์แวร์ค้าง), Hang-up (หยุดค้าง) หรือ Freeze (หยุดนิ่ง) อาจจะเกิดได้ในระบบปฏิบัติการ Windows  ผู้ใช้สามารถที่จะใช้ Reliability report เพื่อทำการระบุว่า ซอฟต์แวร์ใดมีปัญหา และหาดูว่า มีการแก้ปัญหาใด ๆ อยู่หรือไม่

 1. แสดงเมนู Charms ขึ้นมาจากหน้าเดสทอปโดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง
   
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ Control Panel.
   
 4. เลือกที่ Action Center.
   
 5. Expand Maintenance.
 6. เลือกที่ View reliability history. 
   
 7. จะอยู่ใน รายการที่มี X สีแดงอยู่
   
 8. คลิกที่ X สีแดงนั้น
 9. ดูที่ Summary
 10. เลือกที่ Check for Solution (ตรวจสอบหาวิธีแก้ปัญหา) เพื่อดูว่า มีข้อมูลอัพเดทหรือไม่ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องนั้น 
  • อาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาให้
  • ถ้าไม่มีวิธีแก้ปัญหา ให้รอจนกว่าการวิธีแก้ปัญหาจะมีขึ้นมา