หมายเลข ID หัวข้อ : S500054578 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2012

การใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของ VAIO ใน Windows 8

การใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของ VAIO ใน Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ด้านล่างเป็นรายการของอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของ VAIO ที่รองรับได้ใน Windows 8  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่มีแสดงในหน้านี้ ไม่รองรับกับ Windows8.

Mouse

ชื่อรุ่น Description

รองรับ Windows 8

VGP-UMS55

USB Laser Mouse

ไม่รองรับ

VGP-UMS20

USB Optical Mouse

ไม่รองรับ

VGP-UMS30

USB Optical Mouse

ไม่รองรับ

VGP-UMS32

USB Mouse

รองรับ

VGP-WMS30

Wireless Laser Mouse

รองรับ

VGP-WMS10

Wireless Laser Mouse

รองรับ

VGP-BMS33

Bluetooth Laser Mouse

ไม่รองรับ

VGP-BMS55

Bluetooth Laser Mouse

ไม่รองรับ

VGP-BMS77

Bluetooth Laser Mouse

ไม่รองรับ

VGP-BMS10

Bluetooth Laser Mouse

รองรับ

VGP-BMS15

Bluetooth Laser Mouse

รองรับ

VGP-BMS20

Bluetooth Laser Mouse

รองรับ

VGP-BMS80

Bluetooth Laser Mouse

ไม่รองรับ

VGP-BMS80C

Bluetooth Laser Mouse

ไม่รองรับ

VGP-BMS11

Bluetooth Laser Mouse

รองรับ

VGP-BMS16

Bluetooth Laser Mouse

รองรับ

VGP-BMS16C

Bluetooth Laser Mouse

รองรับ

VGP-BMS21

Bluetooth Laser Mouse

รองรับ

คีย์บอร์ด

ชื่อรุ่น Description

รองรับ Windows 8

VGP-WKB7

Wireless Keyboard

ไม่รองรับ

VGP-BKB1

Bluetooth Keyboard

รองรับ

3D Panel

ชื่อรุ่น Description

รองรับ Windows 8

VGP-FL3D13A

3D Panel

ไม่รองรับ

VGP-FL3D15A/ 15B/ 15C

3D Panel

ไม่รองรับ

อื่น ๆ

ชื่อรุ่น Description

รองรับ Windows 8

VGP-WKB13

Accessory Kit

รองรับ

VGP-BRMP10

Bluetooth Presentation Controller

ไม่รองรับ