หมายเลข ID หัวข้อ : S500054578 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2012

การใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของ VAIO ใน Windows 8

การใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของ VAIO ใน Windows 8

  ด้านล่างเป็นรายการของอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของ VAIO ที่รองรับได้ใน Windows 8  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่มีแสดงในหน้านี้ ไม่รองรับกับ Windows8.

  Mouse

  ชื่อรุ่น Description

  รองรับ Windows 8

  VGP-UMS55

  USB Laser Mouse

  ไม่รองรับ

  VGP-UMS20

  USB Optical Mouse

  ไม่รองรับ

  VGP-UMS30

  USB Optical Mouse

  ไม่รองรับ

  VGP-UMS32

  USB Mouse

  รองรับ

  VGP-WMS30

  Wireless Laser Mouse

  รองรับ

  VGP-WMS10

  Wireless Laser Mouse

  รองรับ

  VGP-BMS33

  Bluetooth Laser Mouse

  ไม่รองรับ

  VGP-BMS55

  Bluetooth Laser Mouse

  ไม่รองรับ

  VGP-BMS77

  Bluetooth Laser Mouse

  ไม่รองรับ

  VGP-BMS10

  Bluetooth Laser Mouse

  รองรับ

  VGP-BMS15

  Bluetooth Laser Mouse

  รองรับ

  VGP-BMS20

  Bluetooth Laser Mouse

  รองรับ

  VGP-BMS80

  Bluetooth Laser Mouse

  ไม่รองรับ

  VGP-BMS80C

  Bluetooth Laser Mouse

  ไม่รองรับ

  VGP-BMS11

  Bluetooth Laser Mouse

  รองรับ

  VGP-BMS16

  Bluetooth Laser Mouse

  รองรับ

  VGP-BMS16C

  Bluetooth Laser Mouse

  รองรับ

  VGP-BMS21

  Bluetooth Laser Mouse

  รองรับ

  คีย์บอร์ด

  ชื่อรุ่น Description

  รองรับ Windows 8

  VGP-WKB7

  Wireless Keyboard

  ไม่รองรับ

  VGP-BKB1

  Bluetooth Keyboard

  รองรับ

  3D Panel

  ชื่อรุ่น Description

  รองรับ Windows 8

  VGP-FL3D13A

  3D Panel

  ไม่รองรับ

  VGP-FL3D15A/ 15B/ 15C

  3D Panel

  ไม่รองรับ

  อื่น ๆ

  ชื่อรุ่น Description

  รองรับ Windows 8

  VGP-WKB13

  Accessory Kit

  รองรับ

  VGP-BRMP10

  Bluetooth Presentation Controller

  ไม่รองรับ