หมายเลข ID หัวข้อ : 00241568 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/03/2020

[วีดีโอ] จะทำการรีเซ็ตทีวี Sony ให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงานได้อย่างไร (ที่ไม่ใช่ -Android)?

    วีดีโอนี้จะแสดงวิธีการทำการรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานใน Sony TV ของท่าน การรีเซ็ตนี้จะทำให้ทีวีนี้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน    คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube