หมายเลข ID หัวข้อ : 00105558 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/01/2021พิมพ์

วิธีการยกเลิกการติดตั้ง ไดรเวอร์ USB ของกล้องและติดตั้งเข้าไปใหม่จาก Windows Device Manager

  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
  2. เปิดกล้องขึ้นมา
  3. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ (Device Manager) ของระบบปฏิบัติการขึ้นมา
   • Windows 8.1: คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่ม (Start) คลิกที่ แผงพาเนลควบคุม (Control Panel)คลิกที่ ฮาร์ดแวร์และเสียง (Hardware and Sound)ใน อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ (Devices and Printers)คลิกที่ ตัวจัดการอุปกรณ์ (Device Manager)
   • Windows 10: คลิกขวาที่ปุ่่ม เริ่ม (Start) คลิกที่ ตัวจัดการอุปกรณ์ (Device Manager)
  4. ในหน้าต่างของ ตัวจัดการอุปกรณ์ (Device Manager) ที่ด้านซ้ายของ ตัวควบคุม USB (Universal Serial Bus controllers)คลิกที่เครื่องหมาย บวก (+)
  5. ใน ตัวควบคุม USB (Universal Serial Bus controllers)คลิกขวาที่ Sony DSC หรือ อุปกรณ์จัดเก็บขนาดใหญ่ USB (USB Mass Storage Device) เพื่อให้แสดงเมนูดรอปดาวน์
  6. ในเมนูดรอปดาวน์ คลิกที่ ยกเลิกการติดตั้ง (Uninstall) หรือ ลบออก (Remove)
  7. ในกล่องไดอะล็อกของ ยืนยันการลบอุปกรณ์ (Confirm Device Removal) คลิกที่ปุ่ม ตกลง (OK)
  8. การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

   หมายเหตุ: หลังการเริ่มใหม่ คอมพิวเตอร์ควรจะรองรับการเชื่อมต่อกล้องและเริ่มติดตั้งไดรเวอร์ USB เข้าไปใหม่

  9. ทำตามคำแนะนำใด ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง ไดรเวอร์ USB เข้าไปใหม่ให้เสร็จสิ้น