หมายเลข ID หัวข้อ : 00201212 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018

กล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อกัน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้.

 1. ตรวจเช็คดูสเปคต่าง ๆ ของกล้องเพื่อให้แน่่ใจว่าใช้งานร่วมกันได้กับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้.

  ข้อสำคัญ: ในการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงในบางซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ จะต้องให้ยูสเซอร์ทำการล็อกอินเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นโดยใช้ชื่อของ Administrator หรือบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ของแอดมินอยู่.

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น ให้ศึกษาจากคู่มือการใช้งานของกล้องนั้น.

 2. ตรวจเช็คดูว่าระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้มีการอัปเกรดไปแล้วหรือไม่; การทำงานไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะเป็นปกติในสภาวะแวดล้อมที่มีการอัปเกรดมา.
 3. ต้ัองมั่นใจว่าสาย USB มีการเสียบเข้าไปที่ขั้วต่อของกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องดีแล้ว.

  หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่เชื่อมต่อผ่าน USB cradle (หรือ Cyber-shot® Station), ให้ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อของ USB cradle ด้วยเช่นกัน.

 4. ให้ปลดอุปกรณ์ USB อื่นๆ ออกไป(ยกเว้นเมาส์และแป้นพิมพ์) จากเครื่องคอมพิวเตอร์. อุปกรณ์ USB อื่น ๆ อาจจะทำให้กล้องไม่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้องได้.
 5. ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีพอร์ต USB หลายอัน, ให้ลองเชื่อมต่อกับพอร์ต USB อันอื่นดู.

  หมายเหตุ:

  • เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง จะมีตัวควบคุม USB ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละพอร์ต. ในกรณีนี้, การเชื่อมต่อกับพอร์ตที่แตกต่างอาจจะช่วยแก้ปัญหาให้ได้.
  • เชื่อมต่อสาย USB โดยตรงเข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์. การใช้การเชื่อมต่อของ USB hub อาจจะทำให้กล้องไม่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
 6. ตรวจสอบดูให้มั่นใจว่าสื่อสำหรับใช้ในการบันทึกได้มีการเสียบเข้าไปในกล้องแล้ว ไม่เช่นนั้นกล้องจะไม่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
 7. ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากล้องได้มีการตั้งค่าไว้อย่างถูกต้องในเมนูเพื่อใช้การเชื่อมต่อทาง USB.

  หมายเหตุ: กล้องบางตัวจะต้องมีตัวเลือก USB Connect ในเมนูเพื่อตั้งไปเป็น Normal, Mass Storage, หรือ PTP.

 8. ปรับกล้องไปเป็น Off และจากนั้นให้เปิดกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง; เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ ถ้าหากกล้องไม่ได้เปิดไว้.
 9. ถ้าหากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข, ให้ติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของ USB เข้าไปใหม่.