หมายเลข ID หัวข้อ : 00248483 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/07/2020

ฉันจะสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัวของ Live-View Remote เองได้หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    แบตเตอรี่ในตัวไม่สามารถจะเปลี่ยนเองโดยตัวของผู้ใช้ได้ ท่านสามารถนำไปขอเปลี่ยนได้ที่ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ของ Sony การซ่อมและการรับประกัน