หมายเลข ID หัวข้อ : 00106902 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

ชื่อเพลงที่กำลังเล่นไม่แสดงที่เครื่องเสียงรถยนต์.

  ถ้าชื่อเพลงไม่แสดงที่เครื่องเสียงรถยนต์ อาจจะเกิดจากมีข้อมูล TAG ไม่ถูกต้อง, ควรอัพเดตข้อมูลแทร็กโดยใช้คอมพิวเตอร์.

  หมายเหตุ: ชื่อแทร็กอาจจะไม่แสดง เนื่องจากรูปแบบไฟล์ (เช่น ไฟล์ WAV).

  ชื่อแทร็กจะไม่แสดงขณะที่อยู่โหมด DEMO (demonstration) ที่เครื่องเสียงรถยนต์. การปิดโหมด DEMO (demonstration), สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

  สำคัญ: ถ้าจำเป็นต้องระบุรุ่นโดยเฉพาะ ควรอ้างอิงถึงคู่มือการใช้งานที่ให้มาด้วย.

  1. กดปุ่ม SELECT ค้างไว้ จนกระทั่ง หน้าจอการติดตั้งปรากฎ.
  2. กดปุ่ม SELECT ซ้ำ จนกระทั่ง DEMO ปรากฎ.
  3. หมุน CONTROL DIAL โดยเลือก DEMO-OFF.
  4. กดปุ่ม SELECT ค้างไว้, และหน้าจอกลับสู่โหมด normal play/reception.