หมายเลข ID หัวข้อ : 00106866 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/10/2018

ลำดับของการเล่นเพลงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงรถยนต์?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ลำดับของการเล่นเพลงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงรถยนต์แสดงดังนี้:

  • เล่นเพลงด้วย USB device:
    หน่วยความจำ USB จะเล่นเพลงในลำดับเดียวกัน โดยเพลงจะถูกส่งไปยังเครื่องเล่น.
  • เล่นเพลงด้วย Walkman Digital Music player (DMP):
    ลำดับการเล่นเพลงจะแตกต่างกันในแต่ละอุปกรณ์.
  • เล่นเพลงด้วย Apple iPod portable player:
    ท่านสามารถเลือกลำดับการเล่นเพลงจาก Album, Artist, Play List, Genre, Track or Podcast.

หมายเหตุ: เครื่องเสียงรถยนต์ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับ Apple iPod. ควรตรวจสอบ ถ้าเครื่องเสียงรถยนต์สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น iPod ได้, จากคุณสมบัติของเครื่องเล่น.