หมายเลข ID หัวข้อ : 00140591 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/01/2016

วิธีการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ USB

    ขั้นตอนการติดตั้ง USB drivers ซ้ำใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปตามระบบปฎิบัติการที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น. ให้ทำตามลิงค์ของระบบปฎิบัติการที่เหมาะสมด้านล่างนี้เพื่อทำการติดตั้ง USB drivers ซ้ำใหม่.