หมายเลข ID หัวข้อ : 00270426 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2021

วิธีการใช้กล้องเทปบันทึกวิดีโอ Sony เป็นกล้องเว็บแคม โดยใช้การสตรีมมิ่ง USB

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อใช้กล้องเทปบันทึกวิดีโอ Sony เป็นกล้องเว็บแคม โดยใช้การสตรีมมิ่ง USB

  ข้อสำคัญ:

  • ไม่ได้มีกล้องเทปบันทึกวิดีโอ Sony ครบทุกรุ่นที่จะมีพอร์ตการสตรีมมิ่ง USB (USB Streaming) สำหรับ ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้หรือถ้าหากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมกับขั้นตอนใด ๆ ด้านล่าง ให้ศึกษาจากคู่มือการใช้งานกล้องบันทึกวิดีโอของท่าน คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ
  • ไดรเวอร์สำหรับการสตรีมมิ่ง USB (USB Streaming) นี้เข้ากันไม่ได้กับระบบปฏิบัติการ Apple Mac OS
  • คอมพิวเตอร์จะต้องมีพอร์ต USB ที่ติดตั้งมาจากโรงงานและเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์เว็บแคมเช่น Microsoft NetMeeting

  หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เมื่อใช้แบตเตอรี่ของกล้องบันทึกวิดีโอเป็นแหล่งจ่ายกำลังไฟ ถ้าหากกล้องบันทึกภาพวิดีโอนั้นเปิดอยู่ แต่ไม่ได้ทำการบันทึกหรือเล่นเทป , เครื่องจะปิดไปเองโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 5 นาที เพื่อเป็นการประหยัดกำลังงานของแบตเตอรี่ นอกจากนี้, โปรดรับทราบว่าขั้นตอนนี้อาจจะไม่ทำงานกับกล้องเทปบันทึกภาพวิดีโอ Sony ได้ครบทั้งหมดทุกรุ่น แม้ว่าจะใช้กับอะแดปเตอร์ AC ก็ตาม เครื่องบางรุ่นจะมีโหมดสาธิตอัตโนมัติที่เปิดขึ้นมาหลังจาก 5 นาที เมื่อเปิดกล้องขึ้นมาและไม่มีการบันทึกหรือเล่นเทป

  1. ติดตั้งไดรเวอร์สำหรับการสตรีมมิ่ง USB (USB Streaming) ในคอมพิวเตอร์จากแผ่นซีดีที่ให้มากับกล้องบันทึกวิดีโอนั้น
  2. เริ่มการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
  3. เสียบตัวอะแดปเตอร์ AC สำหรับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ เข้ากับเต้ารับไฟที่ใช้งานได้ และจากนั้นจึงเชื่อมต่อเข้ากับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ
  4. เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มาเข้ากับกล้องบันทึกวิดีโอและคอมพิวเตอร์
  5. เปิดกล้องขึ้นมาโดยการเลื่อนสวิตช์ เปิด/ปิด (POWER) ไปที่ตำแหน่ง กล้อง (CAMERA)
  6. ในเมนูกล้องบันทึกวิดีโอ ตั้งตัวเลือก การสตรีมมิ่ง USB (USB STREAMING) ไปที่ เปิด (ON)
  7. ในคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นการทำงานของซอฟต์แวร์เว็บแคม

  หมายเหตุ: สอบถามกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ เพื่อขอความช่วยเหลือในการเซ็ตอัปหรือใช้ซอฟต์แวร์เว็บแคมนั้น