หมายเลข ID หัวข้อ : 00199446 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2018พิมพ์

วิธีการโอนถ่ายวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB Streaming.

  ข้อสำคัญ:

  • วิธีการแก้ปัญหานี้จะใช้ได้เฉพาะกับกล้องถ่ายภาพวิดีโอรุ่นที่มีแสดงในรายการด้านล่างของหัวข้อนี้ในส่วนของ Applicable Products (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกันได้).
  • ฟีเจอร์ USB Streaming ไม่รองรับกับระบบปฏิบัติการ Windows 7 และ Windows 8.

  หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้น.

  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา.
  2. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ติดตั้งไดร์ฟเวอร์ USB จากแผ่น CD-ROM ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้น.

   ข้อสำคัญ: ไดร์ฟเวอร์ USB ที่มีอยู่ในแผ่น CD-ROM เท่านั้นที่จะทำให้กล้องถ่ายภาพวิดีโอสามารถสตรีมมิ่งทาง USB ได้อย่างถูกต้อง. ถ้าหากซอฟต์แวร์ที่อยู่ในกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านหายไปหรือเสียหาย ท่านสามารถจัดซื้อใหม่แผ่นใหม่ได้.

  3. ขึ้นอยู่กับโหมดที่มีอยู่ในกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่าน ให้เปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านไปที่โหมด VTR, VCR, หรือ PLAYBACK.
  4. เปิดฟีเจอร์ USB streaming ในเมนูของกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้น.
  5. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.
  6. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.

   หมายเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องมีพอร์ต USB มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงาน.

  7. กรอวิดีโอนั้นไปที่จุดเริ่มต้นของวิดีโอฟุตเต็จนั้น เพื่อทำการโอนถ่าย.
  8. เริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์บันทึกภาพวิดีโอในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.

   หมายเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องทำงานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์ับันทึกภาพวิดีโอเพื่อทำขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ. ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันแก้ไขวิดีโอ จำนวนมากจะมีฟังก์ชันการบันทึกภาพอยู่ด้วย. ถ้าหากท่านมีซอฟต์แวร์แก้ไขวิดีโอ ท่านอาจจะต้องมีแอปพลิเคชันบันทึกภาพวิดีโอแยกออกมาอีกต่างหาก.

  9. เริ่มต้นเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ในกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้น.
  10. เริ่มต้นนำเข้าวิดีโอด้วยซอฟต์แวร์บันทึกภาพนั้น.

   หมายเหตุ: คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการใช้ซอฟต์แวร์ PIXELA ImageMixer จะมีให้ดูได้.

   เนื่องจาก มีแอปพลิเคชันจับภาพวิดีโอที่แตกต่างกันอยู่มากมายในตลาด และเราไม่อาจจะทราบได้ว่าท่านใช้ซอฟต์แวร์จับภาพตัวใดอยู่ โซนี่จึงไม่สามารถให้คำแนะนำที่เจาะจงหรือให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่เราไม่ได้ทำขึ้นมาเองได้. อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชันถ่ายภาพวิดีโอจำนวนมากจะมีไฟล์ให้ความช่วยเหลือที่มีรายละเอียดให้ และจะมีคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการถ่ายภาพและการนำเข้าวิดีโอจากกล้องถ่ายวิดีโอไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ด้วย. ไฟล์ให้ความช่วยเหลือนี้ควรจะมีอยู่ในเมนู ให้ความช่วยเหลือ (Help) ของซอฟต์แวร์จับภาพหรือในไฟล์ที่แยกต่างหากในแผ่นซอฟต์แวร์นั้น. ถ้าหากท่านไม่สามารถหาคำแนะนำในไฟล์ให้ความช่วยเหลือหรือในแผ่นที่มากับซอฟต์แวร์ของท่าน ให้ติดต่อปรึกษากับผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลการสนับสนุนโดยละเอียด.