หมายเลข ID หัวข้อ : 00106798 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่หยุดการเล่นหรือกำลังชาร์จไฟอยู่

    เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากฟังก์ชันป้องกันความร้อนสูงเกินของอุปกรณ์ USB นั้นทำงาน เนื่องจากมีความร้อนเกิดขึ้นในการชาร์จไฟหรือมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากการโดนแสงอาทิตย์โดยตรง ปลดอุปกรณ์ USB นั้นออกและใช้เวลาปล่อยให้เย็นลง ก่อนที่จะใช้งานอีกครั้ง

    ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, ให้ติดต่อปรึกษากับผู้ผลิตของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น