หมายเลข ID หัวข้อ : 00106798 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/10/2018

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หยุดการเล่นเพลงหรือการชาร์จ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: โทรศัพท์มือถือและลำโพงสามารถใช้งาน USB ได้บางรุ่น. ควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่า มีฟังก์ชัน USB ที่อธิบายในวิธีการแก้ปัญหา, ตรวจสอบคุณสมบัติหรือคู่มือการใช้งานที่มีมาให้.

ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้น เมื่อฟังก์ชันการป้องกันความร้อนเกินของอุปกรณ์ USB ถูกเรียกให้ทำงาน เนื่องจากความร้อนเกิดขึ้นจากการชาร์จหรือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจากแสงแดดโดยตรง. ควรหยุดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB และ ปล่อยให้อุณหภูมิลดลงก่อนใช้งานอีกครั้ง.

ถ้าปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้, ควรปรึกษาผู้ผลิตของอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อ.